KampanjeSVETSKI DAN KONTRACEPCIJE, 26. SEPTEMBAR 2021. GODINE

23.09.2021

 

Svetski dan kontracepcije se obeležava svake godine 26. septembra, od 2007. godine, sa ciljem da se istakne važnost upotrebe različitih metoda kontracepcije i odgovornog seksualnog ponašanja, tako da se omogući svim seksualno aktivnim osobama, posebno mladima, informisan izbor o njihovom seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Planiranje porodice omogućava pojedincima i parovima da planiraju i ostvare željeni broj dece, da planiraju vreme njihovog rađanja i razmak između porođaja, bez straha od neželjenih trudnoća i seksualno-prenosivih infekcija. Planiranje porodice je, takođe, pitanje seksualnih i reproduktivnih prava. Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, koje podrazumeva da je ljudima omogućeno da ostvaruju bezbedne seksualne odnose na zadovoljstvo oba partnera, da ne doživljavaju prinudu i nasilje i da ne strahuju od seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće, kao i da mogu da kontrolišu plodnost na način koji ne izaziva neželjene posledice po njihovo zdravlje.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) se zalaže za promociju planiranja porodice i kontracepcije, kreiranjem smernica zasnovanih na dokazima o bezbednosti i pružanju usluga kontracepcije i obezbeđivanju ljudskih prava u programima kontracepcije.

 

Odgovorno seksualno ponašanje

            Ponašanje koje doprinosi očuvanju i unapređenju seksualnog i reproduktivnog zdravlja, pre svega, podrazumeva:

 • Odlaganje ranog stupanja u seksualne odnose (sa 15 godina ili ranije, kao i pre psiho-fizičke zrelosti)
 • Nepristajanje na neželjeni seks
 • Nepristajanje na seks pod dejstvom alkohola i PAS
 • Izbegavanje česte promene seksualnih partnera/-ki
 • Izbegavanje istovremenog postojanja više seksualnih partnera/-ki
 • Kod osoba bez stalnog seksualnog partnera i svih koji se istovremeno štite od neželjene trudnoće i/ili seksualno-prenosivih infekcija (SPI) – korišćenje kondoma pri svakom seksualnom odnosu, na pravilan način, do odluke o potomstvu,
 • Korišćenje drugih kontraceptivnih (osim kondoma) kao metoda planiranja porodice sa stalnim seksualnim partnerom/-kom
 • Izbegavanje čestog korišćenja tzv. „urgentne kontracepcije“ (pilule za „jutro posle“) kao metoda planiranja porodice
 • Izbegavanje neefikasnih metoda kontracepcije (metoda plodnih i neplodnih dana, prekinuti snošaj i dr)
 • Izbegavanje namernih prekida trudnoće kao metoda planiranja porodice,
 • Odlaženje kod ginekologa 1 put godišnje a u trudnoći 1 put mesečno (prvo odlaženje je najbolje pre prvog seksualnog odnosa, a najkasnije 3 godine nakon prvog seksualnog odnosa ili u ranim 20-im godinama)
 • Korišćenje usluga urologa od strane muškaraca
 • Populaciona preoporuka SZO: razmaci između porođaja duži od 2 godine i rađanje do 4 deteta (zbog povećanog rizika za zdravlje žene)
 • Izbegavanje rađanja deteta pre 18 godine i posle 35 godine (bez genetskog savetovanja)
 • Isključivo dojenje 6 meseci, a dojenje uz dohranu minimalno 12, a maksimalno 18 meseci (ne preporučuje se duže zbog rizika za oralno zdravlje dece)
 • Autonomnost u donošenju odluka u vezi sa seksualnošću (poznavanje asertivnog načina traženja ili odbijanja seksualnog odnosa, traženja da se seksualni partner/-ka pregleda na seksualno-prenosive bolesti/SPI ili koristi kontracepciju ili ne koristi alkohol i PAS u toku seksualnog odnosa itd)
 • Odazivanje na skrining za karcinom grlića materice – Papanikolau (Papa)-test: dve godine zaredom, a nakon toga, ako su prethodna dva rezultata bila normalna, na svake tri godine, u periodu 25-65 godina
 • Samopregled dojki – jednom mesečno, odmah posle menstruacije; ukoliko se primeti vidno promenjena veličina jedne dojke, prisustvo čvorića u dojci, promena boje i izgleda kože, sekret iz bradavice – HITNO se javite svom ginekologu;
 • Odazivanje na skrining za karcinom dojke – mamografiju: prva mamografija sa 40 godina (ili ranije po preporuci ginekologa), a posle po pozivu i besplatno je organizovana za žene dobi 50-69 godina
 • Adekvatna higijena spoljnih polnih organa kod oba pola (a kod žena i za vreme menstruacije) – kod oba pola najmanje jedanput dnevno tuširanje toplom vodom, uz upotrebu pH neutralnih sapuna i lični peškir koji se redovno menja, a za vreme mesečnih ciklusa 2-3 puta dnevno, sa češćim menjanjem higijenskih uložaka od prirodnih vlakana (najmanje na 3 časa) itd.
 • Korišćenje besplatnih usluga Savetovališta za mlade i Savetovališta za reproduktivno zdravlje u domu zdravlja, Savetovališta za dobrovoljno, poverljivo savetovanje i testiranje na HIV, hepatitise i sifilis/DPST u zavodu/institutu za javno zdravlje i Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad (nakon seksualnih odnosa rizičnih za prenos HIV-a i dr. SPI);
 • Poznavanje pre- i post-ekspozicionih mera za prevenciju HIV-infekcije: 1) PrEP – Pre-exposure profilaxis (lekovi koji se uzimaju kod osoba pod rizikom za HIV) i 2) PEP Post exposure profilaxis (lekovi koji se uzimaju unutar 24/48h, a najkasnije unutar 72h od rizičnog kontakta za HIV).  

 

Metode kontracepcije:

 • muški kondom (štiti od HIV-a i seksualno prenosivih infekcija; u slobodnoj prodaji),
 • ženski kondom (štiti od HIV-a i seksualno prenosivih infekcija; u slobodnoj prodaji),
 • kombinovana oralna kontraceptivna pilula (propisuje ginekolog),
 • kontraceptivne pilule koje sadrže progesteron (propisuje ginekolog),
 • intrauterini uložak – hormonska i bakarna spirala (propisuje ginekolog),
 • implant (propisuje ginekolog),
 • hormonska injekcija (propisuje ginekolog),
 • kontraceptivni flaster (propisuje ginekolog),
 • vaginalni prsten (propisuje ginekolog),
 • dijafragma i cervikalna kapa (u slobodnoj prodaji, ali dobro je da se za upotrebu obuči kod ginekologa),
 • hemijska kontracepcija – spermicidi (u slobodnoj prodaji) i
 • urgentna kontracepcija (pilula za „jutro posle“), koja se ne preporučuje redovno (takođe je u slobodnoj prodaji).

Ne preporučuju se tzv. prirodne metode (prekinut snošaj, metoda plodnih i neplodnih dana).

 

Ključne činjenice:

 

– U skoro svim regionima sveta učestalost korišćenja kontraceptivnih metoda je najveća među ženama generativnog doba (15–49 godina) koje su u braku ili u vanbračnoj zajednici. Posmatrano na globalnom nivou, 63% žena u generativnom dobu koje su u braku ili vanbračnoj zajednici koristi neki oblik kontracepcije. Upotreba kontracepcije bila je iznad 70% u Evropi, Latinskoj Americi, na Karibima i u Severnoj Americi, dok je u srednjoj i zapadnoj Africi bila ispod 25%.

– Prema procenama SZO, 214 miliona žena generativnog doba iz zemalja u razvoju koje ne koriste nikakvu metodu kontracepcije imaju nezadovoljenu potrebu za modernom kontracepcijom.

– Prema procenama SZO, upotreba modernih metoda kontracepcije sprečila bi 308 miliona neplaniranih trudnoća, dok bi ispunjavanje svih nezadovoljenih potreba žena za modernim metodima kontracepcije sprečilo dodatnih 67 miliona neželjenih trudnoća na godišnjem nivou.

– Prema procenama SZO, oko 15 miliona adolescenata koristi neku od modernih metoda kontracepcije, dok 23 miliona adolescenata ima nezadovoljenu potrebu za modernom kontracepcijom i stoga su pod povećanim rizikom od neželjene trudnoće.

Neke metode kontracepcije mogu da spreče prenošenje HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija (muški i ženski kondom). Žene koje žive sa HIV-om imaju u većem procentu nezadovoljenu potrebu za planiranjem porodice i uslugama reproduktivnog zdravlja u odnosu na opštu populaciju, delimično zbog nedostatka ulaganja u integrisane usluge planiranja porodice.

 

Model planiranja porodice u Republici Srbiji

 

Stanovništvo u Republici Srbiji pretežno primenjuje tradicionalne metode kontracepcije, a zbog njihove nedovoljne efikasnosti često se suočava sa neželjenom trudnoćom i pribegava indukovanom abortusu.

Prema rezultatima poslednjeg reprezentativnog istraživanja višestrukih pokazatelja zdravlja (https://publikacije.stat.gov.rs/G2021/pdf/G20216003.pdf), savremenu i efikasnu kontracepciju u Republici Srbiji koristi manje od petine žena iz opšte populacije koje su u braku ili vanbračnoj zajednici (21,4%), a tradicionalnu dvostruko više (40,8%). Među modernim metodima kontracepcije najviše se koristi kondom za muškarce (15,1%), mnogo ređe kombinovana oralna kontracepcija (3,0%), intrauterini ulošci (2,6%) i sterilizacija žene (0,6%).

Među tradicionalnim metodima dominira metod prekinutog snošaja (coitus interruptus) (31,4%), dok je metod izbegavanja odnosa u „plodnim danima” i ostale „prirodne metode” koristilo 9,5% ispitanica. Nijedan metod kontracepcije nikada nije koristilo 37,7%. Potrebe za kontracepcijom nisu zadovoljene kod 8,8% anketiranih žena.

 

Odgovorno seksualno ponašanje i pandemija COVID-19

 

Pošto se korona virus prenosi, između ostalog, bliskim fizičkim kontaktom, a kako seksualni odnos uključuje bliski fizički kontakt, ne postoje mere koje mogu u značajnoj meri smanjiti rizik od njegovog prenošenja sa zaražene osobe na osetljivu osobu tokom seksualnog odnosa. Stoga je svaki seksualni odnos rizičan za prenošenje korona virusa i upuštanjem u seksualni odnos ovaj rizik se jednostavno mora prihvatiti. S obzirom na način prenošenja, mogućnost infekcije je najveća tokom ljubljenja.

Preporuka za smanjenje rizika od prenošenja korona virusa seksualnim odnosom odnosi se na seksualni odnos sa osobom sa kojom smo u bliskom svakodnevnom kontaktu, ili partnerom u stalnoj vezi, poput supružnika i životnih partnera.

 

Kontracepcija i pandemija COVID-19

 

Pandemija COVID-19 je ukazala na potrebu da se razviju inovativne strategije kako bi se osigurao neometan pristup informacijama i uslugama vezanim za kontracepciju tokom pandemije i smanjio pritisak na preopterećeni zdravstveni sistem i to na sledeći način:

 • Povećati upotrebu mobilnih telefona i digitalnih tehnologija kako bi se pomoglo da

     korisnici usluga  donesu odluku o metodu kontracepcije koji im je najprihvatljiviji.

 • Proširiti dostupnost usluga kontracepcije (uključujući i informacije i metode) na

     mesta poput apoteka, drogerija, mrežnih platformi i drugih prodajnih mesta.

 • Produžiti trajanje recepta za podizanje metoda kontracepcije koji se izdaju na recept,

     kako bi se izbegao čest odlazak u dom zdravlja i širenje virusa.

 

U Republici Srbiji, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje, obeležiće 26. septembar – Svetski dan kontracepcije, organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti, sa ciljem promocije značaja očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih, modernih, metoda kontracepcije, uz poštovanje svih preventivnih mera koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

 

Više informacija na: https://www.who.int/reproductivehealth/en/

 

Možete preuzeti korisna zdravstveno-vaspitna sredstva:

           

 1. Izvod iz brošure o kontracepciji (izdanje CKV i IZJZV)
 2. Plakat: „Ponašanje za očuvanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja“
 3. Letak: „Šta je bezbedan seks?“
 4. Agitka: „Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) kod mladića i muškaraca“
 5. Agitka: „Infekcija humanim papiloma virusom (HPV) kod devojaka i žena“
 6. Brošura: „Sve što treba da znam o SPI“
 7. Letak: „Zašto je važno da poznajemo mere prevencije SPI?“
 8. Poster: „Mit ili činjenica o SPI“ (u prilogu).

 

 

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju