Kampanje14. NOVEMBAR, SVETSKI DAN BORBE PROTIV DIJABETESA

13.11.2021

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa u periodu 2021-2023. godine je: „dostupnost lečenja dijabetesa.

Svetski dan borbe protiv dijabetesa predstavlja najveću svetsku kampanju posvećenu podizanju svesti o dijabetesu. Pokrenut je 1991. godine od strane Međunarodne federacije za dijabetes (IDF) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) kao odgovor na rastuću zdravstvenu pretnju koju predstavlja dijabetes (1).

 
TEMA I KLJUČNE PORUKE 2021. G.

Tema Svetskog dana borbe protiv dijabetesa u periodu 2021-2023. godina je „Dostupnost terapije za dijabetes“. Nakon 100 godina od otkrića insulina, milioni ljudi sa dijabetesom širom sveta i dalje nemaju pristup odgovarajućoj terapiji. Osobe sa dijabetesom zahtevaju stalno lečenje, negu i podršku kako bi upravljali svojim stanjem i izbegli komplikacije.

Pored toga, živimo u izuzetno teškim vremenima, u kojima se osobe sa dijabetesom suočavaju sa dodatnom  zdravstvenom pretnjom - težim komplikacijama infekcije COVID- 19. Stoga je od velike važnosti da lekovi za dijabetes, tehnologije, podrška i nega budu dostupni svima kojima je to potrebno. Stogodišnjica otkrića insulina predstavlja jedinstvenu priliku da vlade, kreatori politike i zagovornici reaguju, kako bi se povećala ulaganja u negu i prevenciju dijabetesa (1).

 

DIJABETES ŠIROM SVETA 2021:

 

 • 537 miliona odraslih (20-79 godina) živi sa dijabetesom, što je 1 od 10 osoba. Predviđa se da će ovaj broj porasti na 643 miliona do 2030. i 784 miliona do 2045. godine.
 • Preko 4 od 5 (81%) odraslih osoba sa dijabetesom živi u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
 • Dijabetes je odgovoran za 6,7 miliona smrti u 2021. godini - 1 na svakih 5 sekundi.
 • Dijabetes je prouzrokovao najmanje 966 milijardi dolara zdravstvenih troškova – povećanje od 316% u poslednjih 15 godina.
 • 541 milion odraslih ima smanjenu toleranciju na glukozu, što ih stavlja u visok rizik od dijabetesa tipa 2 (2).

 

DIJABETES U SRBIJI

 

            Prema Istraživanju zdravlja stanovništva Srbije iz 2019. godine, u 2018. godini dijabetes je imalo 7,8% stanovnika Srbije starosti 15 i više godina (7,5% muškaraca i 8,0% žena), što je za 2,5% više nego 2006. godine. U starosnoj grupi 65 i više godina, dijabetes je imalo 18,6% stanovnika Srbije i to značajno više u gradskim (20,1%) nego seoskim naseljima (16,7%) (2).

Prema proceni Instituta za javno zdravlje Srbije, u Republici Srbiji bez Kosova i Metohije od dijabetesa boluje približno 770.000 osoba ili 12,0% odraslog stanovništva. Pritom, prema procenama domaćih eksperata i na osnovu rezultata međunarodnih studija, od ukupnog broja obolelih sa tipom 2 dijabetesa, 43% (330.000) osoba nema postavljenu dijagnozu i ne zna za svoju bolest. Broj osoba sa tipom 2 dijabetesa je mnogostruko veći (95%) u odnosu na osobe sa tipom 1 dijabetesa (3).

Prema podacima iz populacionog registra za dijabetes Srbije, u 2019. godini, Srbija je na osnovu standardizovane stope mortaliteta od 14,8 na 100.000 stanovnika, pripadala grupi evropskih zemalja sa visokim stopama umiranja od ove bolesti. Pritom, treba imati u vidu da je broj umrlih daleko veći, zbog grešaka prilikom šifriranja uzroka smrti i evidentiranja dijabetesa kao prethodnog umesto osnovnog uzroka smrti, naročito kod umrlih od infarkta, šloga i hronične bubrežne insuficijencije (4).

 

DOSTUPNOST TERAPIJE ZA DIJABETES

Desetine hiljada ljudi sa tipom 1 dijabetesa kojima je potreban insulin da bi preživeli i više od 30 miliona ljudi sa tipom 2 dijabetesa kojima je takođe potreban insulin, nemaju pouzdan i pristupačan način snabdevanja ovim lekom.

U Africi, 86% ljudi sa tipom 2 dijabetesa nije u mogućnosti da dobije insulin.

3% domaćinstava u zemljama sa niskim prihodima nije u stanju da priušti sebi insulin, zajedno sa 2,8% domaćinstava u zemljama sa visokim dohotkom.

Više od četvrtine domaćinstava (26,9%) u zemljama sa niskim prihodima i 0,7% domaćinstava u zemljama sa visokim prihodima ne mogu sebi priuštiti lek Metformin.

Ako ne sada, kada?

 

Predlozi za promociju Svetskog dana borbe protiv dijabetesa:

 

Podelite poruku ili tekst o Svetskom danu dijabetesa ovog novembra.

 

Promovišite Svetski dan dijabetesa onlajn

 

Promovišite kampanju na društvenim medijima – lajkujte, delite i retvitujte. Koristite Instagram filter. Promovišite kampanju na svojoj veb stranici ili putem društvenih medija. Napravite selfi u plavom krugu i podelite ga na kanalima društvenih medija.

 

Vežbajte u plavom

 

Redovna fizička aktivnost je važan deo upravljanja dijabetesom i smanjenja rizika od tipa 2 dijabetesa. Bilo u zatvorenom ili na otvorenom, svaki korak je važan za očuvanje zdravlja. Ako su aktivnosti na otvorenom u vašoj zajednici ograničene, šetajte ili vežbajte kod kuće ili na radnom mestu. Ohrabrite svoje prijatelje, porodicu i kolege da povećaju nivo fizičke aktivnosti u skladu sa preporukama!

 

Promovišite plavi krug

 

Nosite plavo za dijabetes. Nosite plavu narukvicu. Predložite lideru u vašoj zajednici ili slavnoj ličnosti da nosi plavi krug. Osvetlite plavom bojom vaš dom ili radno mesto.

Učestvujte u aktivnostima Udruženja za borbu protiv dijabetesa.

Preduzmite sve mere predostrožnosti protiv COVID-19 infekcije. Imajte na umu ograničenje zbog fizičkog distanciranja i održavajte događaje na daljinu.

Procenite svoje znanje o dijabetesu pomoću našeg on-lajn testa. Upoznajte se sa dijabetesom uz pomoć zdravstveno promotivnog materijala. Možete popuniti i Upitnik procene rizika za obolevanje od dijabetesa tip 2.

 

O ŠEĆERNOJ BOLESTI (DIJABETESU) U SVETU:

 

 • 463 miliona odraslih (1 od 11) je živelo sa dijabetesom u 2019. Očekuje se da će broj ljudi koji žive sa dijabetesom porasti na 578 miliona do 2030.
 • 1 od 2 odrasle osobe sa dijabetesom ostaje nedijagnostikovana (232 miliona). Većina ima dijabetes tipa 2.
 • Više od 3 od 4 osobe sa dijabetesom žive u zemljama sa niskim i srednjim prihodima.
 • 1 od 6 živorođenih (20 miliona) je pogođeno visokim nivoom glukoze u krvi (hiperglikemijom) u trudnoći.
 • Dve trećine ljudi sa dijabetesom živi u urbanim sredinama, a tri četvrtine je radno sposobno.
 • 1 od 5 osoba sa dijabetesom (136 miliona) je starije od 65 godina.
 • Dijabetes je izazvao 4,2 miliona smrtnih slučajeva u 2019.
 • Dijabetes je bio odgovoran za najmanje 760 milijardi dolara zdravstvenih rashoda u 2019. godini – 10% ukupne globalne potrošnje na zdravstvenu zaštitu (4).

 

Više o dijabetesu

 

Izvor:

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju