KampanjeSvetski dan kontracepcije, 26. septembar 2022. godine

22.09.2022

Svetski dan kontracepcije se obeležava svake godine 26. septembra. Kampanja je pokrenuta 2007. godine na globalnom nivou, sa ciljem da se istakne važnost upotrebe različitih metoda kontracepcije i odgovornog seksualnog ponašanja tako da se omogući svim seksualno aktivnim osobama, posebno mladima, informisan izbor o njihovom seksualnom i reproduktivnom zdravlju.

Planiranje porodice omogućava pojedincima i parovima da planiraju i ostvare željeni broj dece i da planiraju vreme njihovog rađanja i razmak između porođaja. Planiranje porodice je, takođe, pitanje seksualnih i reproduktivnih prava. Pravo na seksualno i reproduktivno zdravlje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava, koje podrazumeva da je ljudima omogućeno da ostvaruju bezbedne seksualne odnose na zadovoljstvo oba partnera, da ne doživljavaju prinudu i nasilje i da ne strahuju od seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće, kao i da mogu da kontrolišu plodnost na način koji ne izaziva neželjene posledice po njihovo zdravlje.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) se zalaže za promociju planiranja porodice i kontracepcije kreiranjem smernica zasnovanih na dokazima o bezbednosti i pružanju usluga kontracepcije i obezbeđivanju ljudskih prava u programima kontracepcije.

 

Ključne činjenice

 

– U skoro svim regionima sveta učestalost korišćenja kontraceptivnih metoda je najveća među ženama generativnog doba (15–49 godina) koje su u braku ili u vanbračnoj zajednici. Posmatrano na globalnom nivou, 63% žena u generativnom dobu koje su u braku ili vanbračnoj zajednici koristi neki oblik kontracepcije. Upotreba kontracepcije bila je iznad 70% u Evropi, Latinskoj Americi, na Karibima i u Severnoj Americi, dok je u srednjoj i zapadnoj Africi bila ispod 25%.

– Prema procenama SZO, 214 miliona žena generativnog doba iz zemalja u razvoju koje ne koriste nikakvu metodu kontracepcije imaju nezadovoljenu potrebu za modernom kontracepcijom.

– Prema procenama SZO, upotreba modernih metoda kontracepcije sprečila bi 308 miliona neplaniranih trudnoća, dok bi ispunjavanje svih nezadovoljenih potreba žena za modernim metodima kontracepcije sprečilo dodatnih 67 miliona neželjenih trudnoća na godišnjem nivou.

– Prema procenama SZO, oko 15 miliona adolescenata koristi neku od modernih metoda kontracepcije, dok 23 miliona adolescenata ima nezadovoljenu potrebu za modernom kontracepcijom i stoga su pod povećanim rizikom od neželjene trudnoće.

– Neke metode kontracepcije mogu da spreče prenošenje HIV-a i drugih seksualno prenosivih infekcija. Žene koje žive sa HIV-om imaju u većem procentu nezadovoljenu potrebu za planiranjem porodice i uslugama reproduktivnog zdravlja u odnosu na opštu populaciju, delimično zbog nedostatka ulaganja u integrisane usluge planiranja porodice.

 

Model planiranja porodice u Republici Srbiji

 

Stanovništvo u Republici Srbiji pretežno primenjuje tradicionalne metode kontracepcije, a zbog njihove nedovoljne efikasnosti često se suočava sa neželjenom trudnoćom i pribegava indukovanom abortusu.

Prema podacima poslednjeg Istraživanja zdravlja stanovništva Republike Srbije, 26,8% mladih u Srbiji uzrasta od 15 do 19 godina je stupilo u seksualne odnose, i to više dečaka nego devojčica (29,5% prema 24,5%). U odnosu na 2013. godinu (33,1%) zabeleženo je smanjenje procenta mladih uzrasta od 15 do 19 godina koji su stupili u seksualne odnose. Na osnovu rezultata Istraživanja 2,9% mladih je stupilo u seksualne odnose pre 15. godine života.

U populaciji mladih uzrasta od 15 do 19 godina koji su u godini koja je prethodila Istraživanju imali seksualne odnose sa povremenim partnerom 55,6% je prilikom poslednjeg seksualnog odnosa koristilo kondom. Dečaci su češće naveli da su koristili kondom prilikom poslednjeg seksualnog odnosa sa povremenim partnerom nego devojčice (61,0% prema 48,2%).

U populaciji odraslog stanovništva uzrasta 20 i više godina upotreba kondoma sa povremenim partnerom opada sa starošću i bila je značajno manje zastupljena kod stanovnika nižeg obrazovnog statusa i nižih prihoda domaćinstva. U odnosu na 2013. godinu zapaža se povećanje upotrebe kondoma prilikom poslednjeg seksualnog odnosa sa povremenim partnerom (50,5% prema 43,3%).

U Republici Srbiji, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje obeležiće 26. septembar – Svetski dan kontracepcije organizovanjem različitih edukativno-promotivnih aktivnosti sa ciljem promocije značaja očuvanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i mogućnosti korišćenja dostupnih modernih metoda kontracepcije.

Više informacija na: https://www.who.int/reproductivehealth/en/

 

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju