KampanjeU susret 1. Decembru, Svetskom AIDS danu

28.11.2022

U susret 1. Decembru, Svetskom AIDS danu 

 

Evropska nedelja testiranja na HIV i hepatitise

Ovogodišnji slogan Evropske nedelje tesitranja je: Testiraj. Leči. Zaštiti.

Poruka Evropske nedelje testiranja:

Testiranje je ključ u poznavanju nečijeg statusa, što bi na kraju trebalo da dovede do nege, lečenja, prevencije i poboljšanja kvaliteta života.Testiranje donosi znanje, koje može omogućiti ljudima da deluju i donose odluke, uz podršku i savete zdravstvenih radnika”

 

Testiranje na HIV je jedini način da se utvrdi da li je neko zaražen HIV-om, uzročnikom side i trebalo bi da bude sastavni deo brige o zdravlju svakog pojedinca, a posebno onih koji se  rizično ponašaju.

Rano otkrivanje HIV infekcije omogućuje pravovremeno lečenje i očuvan kvalitet života osoba inficiranih HIV-om, zaštitu drugih osoba kao i sprečavanje prenošenja HIV-a sa majke na bebu. Takođe, pravovremeno savetovanje i testiranje na HIV omogućava osobama koje nisu inficirane HIV-om da tokom poverljivog razgovora sa kvalifikovanim savetnikom sagledaju i procene sopstvene rizike, tj. sopstveno rizično ponašanje i faktore koji tome doprinose, i da nauče kako da primene mere zaštite od HIV infekcije i drugih krvlju i polnim putem prenosivih infekcija

Od strane Mreže zemalja sa niskom prevalencijom HIV infekcije u Evropi, od 2013. godine se organizuje akcija pod nazivom „Evropska nedelja testiranja“, koja se organizuje i na teritoriji Republike Srbiji i prethodi obeležavanju 1. decembra, Svetskog AIDS dana.

Evropska nedelja testiranja je međunarodna kampanja čiji je cilj da podstiče partnerske organizacije u zajednici, zdravstvene i političke institucije širom Evrope, da se na nedelju dana ujedine i intenziviraju napore u testiranju i promovisanju  svesti o značaju i prednostima ranog testiranja na HIV i hepatitise.

Jedan od specifičnih ciljeva i ovogodišnje kampanje je podizanje svesti o značaju testiranja i podsticanje ljudi na testiranje, podizanje svesti javnosti o prednostima rane dijagnoze i pravovremenog i što ranijeg započinjanja  lečenja.

U znanju svog statusa na HIV, hepatitise i druge SPI je moć i na osnovu tog znanja možemo delovati, preuzeti kontrolu i praviti izbore.

U današnje vreme postoje efikasni tretmani lečenja za HIV, hepatitise i druge SPI,  a studije pokazaju da ljudi koji se testiraju i kod kojih se rano otkrije infekcija imaju bolje zdravstvene rezultate nego oni koji čekaju.

Tokom testiranja klijentima se pruža mogućnost da postave pitanja i dobiju savet, a mogu dobiti i druge usluge podrške.

Bitan je podsticaj zdravstvenim radnicima da koriste integrisani pristup testiranju i ponude testiranje na HIV, hepatitise i druge SPI, kao i upućivanje na druge usluge ako zdravstveni radnik proceni da ima potrebe (PrEP, programi smanjenja šteta, vakcinacija, socijalna podrška i drugo).

Značajno je da organizacije civilnog društva koje rade sa ključnim populacijama koje su u riziku od HIV-a i drugih SPI, razumeju njihove potrebe i obezbede paket usluga u svojim okvirima delatnosti i u skladu sa potrebama klijenata i ukoliko su u mogućnosti upućuju dalje na lečenje i negu. Bitno je i deljenje informacija kao i edukacija zbog osnaživanja i sticanja znanja zbog borbe protiv dezinformacija i stigme.

Evropska nedelja testiranja se ove godine obeležava već deseti put, a od 2015. godine aktivnosti su proširene i na hepatitise. Hepatitis B i C su česti među osobama koje su u riziku i među onima koji žive sa HIV-om, jer se ovi virusi prenose istim putevima zaražavanja kako se prenosi i HIV - putem injektiranja droga i seksualnog odnosa bez kondoma.

I ove godine, Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV) se pridružio kampanji obeležavanja Evropske nedelje testiranja u saradnji sa Zavodom za zdravstvenu zaštitu studenata i organizacijama civilnog društva i obezbedio kontinuirano pružanje usluga savetovanja i testiranja u zajednici.

U sklopu akcije obeležavanja ovog značajnog datuma, predstavnici IZJZV će u saradnji sa predstavnicima organizacija civilnog društva (Udruženje Prevent, Novi Sad, Omladina Jazas, Novi Sad i Udruženje Crvena linija, Novi Sad) kao i Zavodom zdravstvenu zaštitu studenata sprovoditi savetovanje i besplatno testiranje na HIV na više lokacija u gradu.

 

Ključne poruke ljudima kojima je potrebnio testiranje:

 • Znanje je moć! Poznavanje vašeg statusa omogućava vam da delujete na osnovu tog znanja i preuzmete kontrolu i pravite izbore.
 • Danas postoje efikasni tretmani za HIV, hepatitise i SPI. Studije pokazuju da ljudi kojji se testiraju i kod kojih je ranije postavljena dijagnoza imaju bolje rezultate od onih koji čekaju I oklevaju sa testiranjem.
 • Usluge testiranja pružaju mogućnost postavljanja pitanja, dobijanja saveta i pružaja pomoći i drugih ustanova iz mreže- sistema podrške.

Ključne populacije za testiranje na HIV

U pogledu toga ko treba da se testira na HIV, ključne populacije sa većim rizikom u Evropi variraju od zemlje do zemlje, ali uopšteno uključuju:

 • Muškarce koji imaju seks sa muškarcima
 • Injektirajuće korisnike droga
 • Seksualne radnike/radnice
 • Migrante (uključujući osobe poreklom iz zemalja sa visokom prevalencijom) i mobilne populacije
 • Trans osobe
 • Zatvorenike (osobe na izdržavanju zatvorskih sankcija)

Ključne populacije za testiranje na hepatitis

Ključne populacije sa povećanim rizikom od zaražavanja virusnim hepatitisima su iste kao i kod HIV-a. Osim njih  u grupe sa povećanim rizikom spadaju i :

 • Osobe na dugotrajnoj hemodijalizi
 • Osobe koje su primale krv, krvne proizvode ili organe u periodu pre nego što je skrining na hepatitis C bio dostupan
 • Zdravstveni radnici.

U savetovalištu Instituta za javno zdravlje Vojvodine u Novom Sadu (Futoška 121), dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje će nastaviti da se kontinuirano odvija tokom cele godine, svakog radnog dana od 7 do 14 časova.

Podsećamo da je i savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i sifilis poverljivo, anonimno i besplatno.

Nisu potrebni  ni zdravstvena knjižica, niti uput lekara.

 Plan DPST aktivnosti:

 1. Institut za javno zdravlje Vojvodine (IZJZV), Futoška 121, II sprat, sobe 54 i 69 Novi Sad, svaki radni dan od 7 do 14h.
 2. Institut za javno zdravlje Vojvodine, Udruženje Prevent, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata, Sime Miloševića 6, trg ispred Studentskih domova “Veljko Vlahović” i Slobodan Bajić u MMJ (kombi), 12.2022. od 10 do 12h.
 3. Institut za javno zdravlje Vojvodine i Omladina Jazasa, Drop in, Bulevar Despota Stefana 2, Novi Sad, 12.2022. od 19 do 21h.
 4. Udruženje Prevent i IZJZV, Janka Čmelika 85, Novi Sad, 12.2022. od 14 do 17 h.
 5. Udruženje “Crvena Linija” i KCV – Klinika za infektivne bolesti, Kulturni Centar LAB, Dr Hempta 2, Novi Sad, i 02.12.2022. od 18 do 20h.
 6. Udruženje “Crvena Linija” i KCV – Klinika za infektivne bolesti, NSCheck Point, Bulevar Oslobođenja 91, Novi Sad, 12.2022. od 17 do 19h.

 

Koristimo i  ovu priliku da pozovemo  sve zainteresovane osobe koje su bile u riziku/ situaciji da se zaraze HIV-om  da dođu na neku od lokacija mobilnih jedinica ili da posete Savetovalište za HIV/AIDS Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Instituta za javno zdravlje ili Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata.

Prilikom testiranja u drop in centrima i MMJ (kombi) će se koristiti brzi testovi čiji su rezulati poznati nakon 20 minuta od uzorkovanja materijala.

Na kraju, podsećamo još jednom da je i savetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i sifilis anonimno i besplatno, pri čemu klijentima nisu potrebni ni zdravstvena knjižica niti neka druga legitimacija, a ni uput lekara.

Za sve dodatne informacije molimo Vas da se obratite na telefon 021/4897-889 ili na mejl: epidemiologija@izjzv.org.rs

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju