NovostiIZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 27.05.2022. GODINE

27.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 26.05.2022. GODINE

26.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

Kvalitet vazduha za 25.05.2022.

26.05.2022
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.

»

31. Maj Svetski dan bez duvanskog dima

26.05.2022

Svake godine, 31. maja, obeležava se Svetski dan bez duvanskog dima kako bi se podigla svest javnosti o razornim zdravstvenim, društvenim i ekonomskim posledicama pušenja i pojačali napori koji bi rezultirali prestankom pušenja.

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 25.05.2022. GODINE

25.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 24.05.2022. GODINE

24.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

IZVEŠTAJ SENTINELNOG NADZORA NAD OBOLJENJIMA SLIČNIM GRIPU (OSG) I AKUTNIM RESPIRATORNIM INFEKCIJAMA (ARI) NA TERITORIJI VOJVODINE ZA 33. NEDELJU NADZORA U SEZONI 2021/22. GODINE

24.05.2022

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 23.05.2022. GODINE

23.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 22.05.2022. GODINE

22.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 21.05.2022. GODINE

21.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 20.05.2022. GODINE

20.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

DAN ZDRAVIH GRADOVA, 20. MAJ 2022. (Beograd, Novi Sad, Niš)

20.05.2022

''Udružimo korisne modele prošlosti sa modernim inicijativama budućnosti''

''Male inicijative građana – veliki benefit za zdrav grad''

»

Evropska nedelja javnog zdravlja, dan 5. “IZGRADNJA OTPORNIH ZDRAVSTVENIH SISTEMA”

20.05.2022
Zdravstveni radnici su jedan od ključnih stubova izgradnje otpornih zdravstvenih sistema. U izgradnji jačih i otpornijih zdravstvenih sistema važnu ulogu igraju raspoloživi podaci, promocija zdravlja, poštovanje zdravstvenih radnika i pažnja koju pružaju lokalne zajednice. Kako možemo poboljšati zdravstvene sisteme u Evropskom regionu?

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 19.05.2022. GODINE

19.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

XXXII Nedelja zdravlja usta i zuba „Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom”

19.05.2022
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom instituta/zavoda za javno zdravlje i Stomatološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu  od 16. do 22. maja 2022. godine obeležava XXXII  Nedelju zdravlja usta i zuba pod sloganom „Čuvam svoje zube, ponosim se osmehom”.

»

Evropska nedelja javnog zdravlja, dan 4. “NEMA ZDRAVLJA BEZ MENTALNOG ZDRAVLJA”

19.05.2022
Mentalno zdravlje je jednako važno kao i fizičko zdravlje, a istovremeno mogu i uticati jedno na drugo. Budući da mentalno zdravlje uključuje psihološko, socijalno i emocionalno blagostanje, na njega mogu uticati različiti činioci - od životnih kriza, stresa na poslu, do tugovanja i mnogih drugih. Kako možemo dugoročno poboljšati svoje mentalno zdravlje?

»

ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE 2021. GODINE

19.05.2022

»

IZVEŠTAJ O ANALIZI ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGA INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE (2021. godina)

19.05.2022

U 2021. godini anketiranje korisnika je rađeno u periodu april-oktobar, u skladu sa procedurom praćenja i merenja zadovoljstva korisnika usluga.

»

IZVEŠTAJ O EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI COVID 19 U AP VOJVODINI 18.05.2022. GODINE

18.05.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine ocenjuje epidemiološku situaciju u AP Vojvodini kao nepovoljnu sa tendencijom poboljšanja.

»

Evropska nedelja javnog zdravlja, dan 3. “KLIMATSKE PROMENE UTIČU NA NAŠE ZDRAVLJE”

18.05.2022

Klimatske promene utiču na sve nas, s tim da različite društvene grupe doživljavaju ovaj poremećaj na različite načine. Potrebno je hitno preduzeti mere na evropskom, nacionalnom, lokalnom, pa čak i individualnom nivou, kako bi se izbegle nepotrebne razlike ili povećanje zaraznih i hroničnih bolesti. Šta možemo da uradimo kako bismo pokrenuli promene?

»

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju