KampanjePovodom 29. oktobra Svetskog dana borbe protiv moždanog udara

29.11.2016

Povodom 29. oktobra Svetskog dana borbe protiv moždanog udara

     

Moždani udar, kako ga izbeći!


 

Moždani udar označava prestanak funkcionisanja određenih grupa moždanih ćelija, a nastaje usled nedostatka hranljivih materija i/ili kiseonika. Nedostatak ovih materija se javlja kao posledica poremećaja krvotoka usled začepljenja krvnih sudova ili usled njihovog prskanja i izliva krvi u moždano tkivo ili moždane ovojnice. Moždani udar može dovesti do trajnog oštećenja koje utiče na pokretljivost, mogućnost spoznaje, vid i komunikaciju. Nažalost u skoro 30% slučajeva moždani udar može da dovede i do smrtnog ishoda.

 

Faktori rizika za nastanak moždanog udara su visok krvni pritisak, prethodni moždani udar, prethodni poremećaj moždane cirkulacije, šećerna bolest, visok nivo holesterola, pušenje i apsolutna aritmija (poremećaj srčanog ritma). Visok krvni pritisak je najvažniji faktor rizika na koji može da se utiče promenom stila života.

 

Moždani udar se poslednjih godina javlja u sve ranijoj životnoj dobi (25% obolelih su mlađi od 65 godina). Zbog toga je veoma važno rano uočavanje znakova moždanog udara, kako bi se smanjila smrtnost i sprečila pojava invaliditeta. Takođe je od velike važnosti i podizanje svesti o mogućnostima prevencije moždanog udara.

 

Treba misliti unapred.

 

Pogledajte letak u prilogu i saznajte na koji način možete unaprediti Vaše zdravlje i smanjiti šansu od nastanka moždanog udara.

»

14. novembar, Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti uočimo dijabetes

02.11.2016
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization-WHO) i Međunarodne federacije za šećernu bolest (International Diabetes Federation - IDF) broj obolelih od šećerne bolesti je u drastičnom porastu u svetu i očekuje se da će se broj obolelih od ove bolesti do 2040. godine povećati na 640 miliona stanovnika.

»

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju