NovostiPreporuke za rad otvorenih bazena

02.07.2020

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Centar za higijenu i humanu ekologiju

 

 Preporuke za rad otvorenih bazena

 

Opšte preporuke:

 

 1. 1. Vidljiva obaveštenja i informisanje posetioca/korisnika: Na vidljivom mestu na ulazu, kao i u samom prostoru gde borave posetioci / korisnici neophodno je postaviti informacije o higijenskim postupcima i smernicama o pravilnom ponašanju i merama zaštite kojih se treba pridržavati u prostoru. Tu se pre svega misli na obavezu pranja i dezinfekcije ruku, uputstvo za pravilno pranje ruku, potrebu održavanja preporučene fizičke udaljenosti od najmanje dva metra u svim pravcima.

 

 1. Maksimalan broj osoba: Za prostore bazenskih kupališta maksimalan broj osoba kojima je dopušten istovremeni boravak određuje se prema ukupnoj površini prostora uključujući i površinu bazena, a uzimajući u obzir poštovanje fizičke udaljenosti od dva metra. Preporučeni broj kupača u bazenima odrediti prema vodenoj površini bazena u skladu sa standardnim metodama, poštujući pravilo fizičke udaljenosti.

 

 1. Fizička udaljenost: Za sve posetioca/korisnika i zaposlene, preporučuje se održavanja fizičke udaljenosti od najmanje dva metra u svim pravcima

 

 1. Opšte i higijenske mere: Zaposleni i posetioci/korisnici moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19. Primenjuju se opšte i higijenske mere date u smernicama Instituta za javno zdravlje Srbije u delu koji se odnosi na "Preporuke u okviru ublažavanja mera", http://www.batut.org.rs/index.php?content=2070.

 

 

Prostorni i tehnički uslovi bazenskih kupališta

 

 1. Dezinfekcija ruku: učestalo pranje ruku vodom i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi uz završnu dezinfekciju; postavljanje dozatora sa dezinfekcionim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70% ili drugog sredstva sa potvrđenim baktericidnim, fungicidnim i virucidnim delovanjem);

 

 1. Održavanje higijene posetioca / korisnika: obavezno poštovanje kućnog reda na bazenima koje prvenstveno podrazumeva obavezno korišćenje toaleta pre korišćenja bazena, obavezno tuširanje pre ulaska i nakon izlaska iz bazena, obavezno korišćenje postavljenih dezobarijera pre i nakon ulaska/izlaska u/iz bazen.

 

 1. Fizička udaljenost: Odvajanje ležaljki ili prostora namenjenog posetiocima/korisnicima tako da se osigura fizička udaljenost od dva metra u svim pravcima.

 

 1. Održavanje higijene prostora: Prostor se mora dezinfikovati svakog dana više puta na dan: obavezno pre početka rada, između smena i nakon završetka rada. Dezinfekciju obaviti preparatom na bazi hlora (0,1% rastvor). Ležaljke i drugi plažni nameštaj koji postoji u prostoru treba dezinfikovati nekoliko puta dnevno, obavezno pre početka rada i iza svakog korisnika (nov korisnik može preuzeti ležaljku ili drugi plažni nameštaj tek nakon dezinfekcije). Zbog potrebe učestalog održavanja higijene prostora neophodno je uskladiti vremenski raspored smena (skraćivanje ili smanjenje broja smena za posetioce / korisnike). Obezbediti dovoljan broj kanti za prikupljanje otpada sa pedalom za nožno otvaranje i redovno pražnjenje istih više puta tokom dana, a u skladu sa brojem posetilaca / korisnika.

 

 1. Obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode bazena: Obezbediti kontrolisanu proizvodnju zdravstveno ispravne vode bazena tako da se koncentracija slobodnog rezidualnog hlora održava na vrednostima bliskim maksimalno dozvoljenim vrednostima prema važećem podzakonskom propisu u Republici Srbiji (1–2 mg/l za vodu temeprature do 32°C), a pH vrednosti u propisanom, a optimalno u opsegu 7,2–7,5 pH jedinica. Neophodno je obezbediti specijalizovan tehničkih kadar osposobljen da redovno vodi kontrolu, nadzor i evidenciju nad svim parametrima kvaliteta i funkcionalnosti sistema proizvodnje i održavanja zdravstvene ispravnosti vode bazena. Parametri koji se preporučuju za dnevno praćenje su vrednosti koncentracije rezidualnog hlora, pH vrednosti i temperature vode. Teritorijalno nadležni instituti/zavodi za javno zdravlje treba da obavljaju propisanu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode bazena, sa čijim rezultatima mora biti upoznata nadležna sanitarna inspekcijska služba. Rezultati kontrole zdravstvene ispravnosti vode bazena treba da budu dostupni javnosti na način razumljiv svima.

 

 1. Obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće u prostoru otvorenih bazena: Radi obezbeđivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće koja se koristi na slavinama i na tuševima u objektu i prostoru oko bazena, neophodno je redovno održavati vodovodnu mrežu, ispirati postojeći sistem, menjati i održavati celovitost mrežica na glavama tuševa ili na krajevima slavina, održavati tehničku ispravnost i funkcionalnost svih elemenata vodovodnog sistema (bojleri, pumpe, cevi, odvodi, šahtovi i sl.) i redovno kontrolisati zdravstvenu ispravnost vode za piće u unutrašnjoj mreži objekata.

 

 1. Klimatizacija: Ukoliko se toaleti, tuševi i kupatila namenjeni posetiocima / korisnicima ili zaposlenima nalaze u zatvorenom klimatizovanom prostoru, neophodno je sprečiti recirkulaciju vazduha, odnosno mora postojati jednosmerna ventilacija između unutrašnjeg i spoljnog prostora. Takođe, neophodno je obezbediti tehničku ispravnost i efikasnost klima uređaja, kao i redovno održavanje čistoće istih.

 

 

Prostori za usluživanje hrane i pića i trgovački sadržaji u okviru prostora namenjenih bazenskih kupališta

Ukoliko u prostoru bazenskih kupališta postoje i rade prostori za usluživanje hrane i pića i trgovački sadržaji pravila rada regulišu se pravilima rada objekata navedene namene na nivou države dostupnim na sajtu Instituta za javno zdravlje Srbije (http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Ugostiteljski objekt.pdf)

 

 

Preporuke za zaposlene

 1. Zaposleni: Svi zaposleni moraju biti zdravi. Neophodno je osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. U slučaju postojanja bilo koje vrste oboljenja, pa i COVID-19, zaposleni se mora udaljiti sa radnog mesta i dalje se postupak lečenja i praćenja situacije sprovodi u skladu sa zdravstvenim preporukama. Obavezna je prijava oboljenja teritorijalno nadležnim epidemiolozima u institutima/zavodima za javno zdravlje.
 2. Poštovanje higijenskih mera: Neophodno je poštovanje svih higijenskih i zaštitnih mera: redovno i pravilno pranje i dezinfekcija ruku; nošenje zaštitne opreme i maski u uslovima koji to zahtevaju; održavanje preporučene fizičke distance od dva metra u svim pravcima; redovna dezinfekcija radnih prostorija, toaleta i kupatila namenjenih zaposlenima; postavljanje dezobarijere ispred toaleta i u prostoru koji razdvaja radni i bazenski prostor; održavanje ispravnosti i tehničke funkcionalnosti sistema za ventilaciju u radnom zatvorenom prostoru (zabrana recirkulacije vazduha); kontrolisano upravljanje otpadom.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju