NovostiANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH U INSTITUTU ZA JAVNO ZDRAVLJE VOJVODINE 2021. GODINE

19.05.2022

U skladu sa metodološkim uputstvom, istraživanje zadovoljstva zaposlenih  sprovedeno je u periodu od 9.00 časova 20.12.2021. do 9.00. časova 21.12.2021. godine.

Na dan anketiranja na poslu je bilo 207 zaposlenih, a istraživanjem je obuhvaćeno njih 116, odnosno 56,3%.

Od ukupnog broja anketiranih 75,9% su činili zdravstveni radnici i saradnici, a 15,5% administrativni i tehnički radnici, dok 8,6% anketiranih nije navelo zanimanje. Što se tiče godina života 13,8% je mlađih od 35 godina, između 35 i 54 godine bilo je 63,8% ispitanika, dok je 16,4% anketiranih bilo starije od 55 godina.

            Od ukupnog broja anketiranih rukovodeću funkciju obavlja 16,4% ispitanika. Većina anketiranih nije dodatno radno angažovana (69,9%), 12,9% ispitanika je angažovano u nastavi, dok poslove u privatnom ili nekom drugom sektoru obavlja 12,1% anketiranih.

Zadovoljstvo pojednim aspektima u vezi sa uslovima i organizacijom rada, kao i ukupno zadovoljstvo poslom, anketirani su ocenjivali ocenama od 1 do 5 (ocena 1-veoma loše, ocena 5 - odlično).

Kako rezultati pokazuju, radnici Instituta za javno zdravlje Vojvodine su veoma zadovoljni svim analiziranim aspektima, a prosečne ocene se kreću u rasponu od 3,70 do 4,17, pri čemu je prosečna ocena ukupnog zadovoljstva 3,88.

Posmatrano u odnosu na vrstu zanimanja, uočava se da su zdravstveni radnici i saradnici uglavnom zadovoljniji svim analiziranim aspektima nego administrativo-tehnički radnici, pri čemu su za 4 aspekta („adekvatnost opreme za rad“, „adekvatnost prostora za rad“, „mogućnost za profesionalni razvoj/kontinuiranu edukaciju“ i „finansijska nadoknada za rad“) razlike statistički značajne.

 

Što se tiče razmišljanja o poslu u narednih pet godina, najveći procenat navodi da ne razmišlja o promeni posla (74,3%). O odlasku u inostranstvo razmišlja 8,6%, poslove van zdravstvene zaštite želi da obavlja 12,4%, dok 4,8% želi da pređe u privatni sektor zdravstva.

 

 

Predstavnik rukovodstva za kvalitet

Prof. dr Svetlana Kvrgić

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju