Novosti12. AVGUST, MEĐUNARODNI DAN MLADIH

11.08.2022

Međugeneracijska solidarnost: stvaranje sveta za sve uzraste

 

Cilj Međunarodnog dana mladih 2022. godine je da se pojača poruka da je potrebna akcija među svim generacijama kako bi se postigli Ciljevi održivog razvoja UN i da niko ne bude izostavljen. Takođe, podiže se svest o preprekama u međugeneracijskoj solidarnosti, posebno u starosti, što utiče na mlade i starije osobe, dok ima štetne efekte i na društvo u celini.

Problemi starijih su često nevidljivi i predstavljaju nerešena pitanja u zdravstvu, oblasti ljudskih prava i društvenog razvoja i imaju uticaj stanovništvo svih dobi, širom sveta. Pored toga, starenje se redovno ukršta sa drugim oblicima pristrasnosti (kao što su rasizam i seksizam) i utiče na ljude na načine koji ih sprečavaju da ostvare svoj puni potencijal i sveobuhvatno daju doprinos svojoj zajednici.

Globalni izveštaj o starenju  UN iz marta 2021. godine naglašava da uprkos nedostatku istraživanja, mladi ljudi i dalje prijavljuju barijere vezane za uzrast u različitim sferama života, kao što su zapošljavanje, političko učešće, zdravlje i pravda. Izveštaj takođe identifikuje međugeneracijske intervencije, kao jednu od tri ključne strategije za borbu protiv “ejxizma“ (diskriminacije na osnovu starosne dobi). Međugeneracijske aktivnosti takođe mogu dovesti do većeg osećaja društvene povezanosti i jačanja međugeneracijske solidarnosti.

Solidarnost među generacijama je ključna za održivi razvoj. Dok prolazimo kroz treću godinu pandemije COVID-19, posebno je važno prepoznati i pozabaviti se ovim barijerama vezanim za uzrast na način koji koristi snagu i znanje svih generacija.

 

 

Odgovori mladih na COVID-19

COVID-19 pogađa sve segmente stanovništva, a mladi igraju ključnu ulogu u upravljanju ovom epidemijom i oporavku. Iako još uvek ima dosta nepoznanica o tome kako bolest utiče na mlade ljude, vlade imaju mandat u Svetskom programu akcije za mlade (WPAI) da obezbede da njihove usluge zadovolje potrebe mladih ljudi. U ovim okolnostima, važno je osigurati da se mladi čuju zajedno sa glasovima drugih zajednica i pacijenata u sprovođenju zdravstvenih i nezdravstvenih intervencija kao odgovor na COVID-19.

Izgradnja kapaciteta mladih da mogu da donose sopstvene odluke o zdravlju i da preuzmu odgovornost za zdravlje je takođe ključni element Svetskog programa akcije za mlade. U ovom kontekstu, zdravstveno vaspitanje, promocija zdravlja i informacije zasnovane na dokazima su od ključne važnosti u borbi protiv širenja oboljenja COVID-19 i njegovih posledica, posebno u borbi protiv širenja dezinformacija na društvenim mrežama. Uloga vlada, kao i omladinskih organizacija i grupa u zajednici od suštinske je važnosti kako bi se osiguralo da se šire pouzdane informacije o zdravlju. Sami mladi ljudi, takođe, koriste „onlajn“ tehnologije za širenje informacija o zdravlju na zanimljive načine, kao što su video snimci za promovisanje efikasnog pranja ruku ili objašnjenje kako fizičko distanciranje može spasiti živote.

 

Da li ste znali?

  • Polovina ljudi na našoj planeti ima 30 ili manje godina, a očekuje se da će do kraja 2030. godine ovaj udeo dostići 57%.
  • Istraživanja pokazuju da 67% ljudi veruje u bolju budućnost, a najviše optimizma po tom pitanju imaju mladi od 15 do 17 godina.
  • Većina ljudi se slaže da je starosna ravnoteža u politici pogrešna. Više od dve trećine ljudi (69%) iz svih starosnih grupa se slaže da kada bi mladi ljudi imali više mogućnosti da imaju uticaj na razvoj i promene politika – to bi učinilo političke sisteme boljim.
  • Globalno, samo 2,6% parlamentaraca je mlađe od 30 godina, a manje od 1% ovih mladih poslanika su žene.

 

Institut za javno zdravlje Vojvodine, u saradnji sa Omladinskim savezom udruženja OPENS, na današnji dan popularizuje onlajn platformu za mlade „SVE JE OK“, nastala u saradnji UNICEF-a i OPENS-a, kroz projekat „Mladi u centru“,  uz podršku Instituta za mentalno zdravlje i NADEL-a (NAcionalna DEčija Linija).

Ova platforma namenjena je mladima uzrasta 13 - 24 godine i svima koji se o njima brinu. Na njoj se mogu pronaći korisne informacije o gorućim problemima u životima mladih i proverenim načinima za njihovo rešavanje, koji su prikazani kako iz ugla mladih, tako i iz ugla njihovih roditelja, škole, zdravstvenih radnika i svih ostalih. Sem toga, dostupni su i različiti vidovi besplatne podrške, prilagođene svačijim potrebama, sa timom posebno obučenih stručnjaka koji je uvek na raspolaganju: https://svejeok.rs/.

Platforma uključuje integraciju sa savetodavnim službama Nacionalne dečije linije – NADEL (besplatan čet), sadrži edukativne sadržaje i pruža informacije o svim postojećim SOS linijama u zemlji. Onlajn platforma SVE JE OK (svejeok.rs) sadrži i interaktivne aktivnosti kako bi se povećalo angažovanje korisnika u istraživanju materijala koji bi poboljšali razumevanje sebe i razvili veštine pismenosti o mentalnom zdravlju.  Dizajnirana je ne samo za mlade ljude, već zajedno sa mladima, ali i drugim profesionalcima poput psihologa i psihološkinja, psihoterapeuta i psihoterapeutkinja, lekara, omladinskih radnika i radnica, i uz veliku podršku UNICEFa, kako bi se osiguralo da je sve provereno i kvalitetno i da odgovara na jedinstvene potrebe mladih.

Podizanje svesti o značaju mentalnog zdravlja kod mladih ljudi povećaće njihove šanse za ranu intervenciju, rezultiraće bržim oporavkom i pomoći će u izbegavanju razvoja mentalnih poremećaja.

Odgovarajući na pitanje: „Kako su nam mladi?“ – njihove organizacije na teritoriji Grada Novog Sada ističu sledeće...

Znamo da biti mlad nije lako. Toliko dilema, toliko pitanja, toliko novih osećanja i toliko promena sa kojima naši mladi treba da se nose i nekad tako malo vremena u toku našeg radnog dana da sednemo i stvarno pitamo mlade – KAKO SU? Iako tema mentalnog zdravlja postaje sve prisutnija u društvu, brojke kažu da 34% mladih i dalje samo ponekad razgovara o ovome, 21% izuzetno retko, dok 14% mladih to nikada ne čini. Više od trećine mladih (37%) nije upoznato sa tim gde može dobiti psihološku podršku što ukazuje na to da postoji mogućnost da skoro svaka treća mlada osoba neće dobiti adekvatnu pomoć u slučaju da joj zatreba, ukoliko se ne obezbedi veća informisanost, odnosno smanjenje stigme u vezi sa problemima mentalnog zdravlja. Digitalne tehnologije danas igraju značajnu ulogu u životu mladih ljudi, stoga postoji ogroman potencijal za rešavanje izazova mentalnog zdravlja mladih putem digitalnih usluga.“

 

 

Izvori:

  1. https://www.un.org/en/observances/youth-day
  2. https://svejeok.rs/

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju