Novosti7. FESTIVAL MENTALNOG ZDRAVLJA
10 – 20. oktobar 2022. godine

09.10.2022
Kultura i mentalno zdravlje“ je slogan ovogodišnjeg Festivala mentalnog zdravlja, kojim Institut za javno zdravlje Vojvodine, u saradnji sa brojnim ustanovama i organizacijama, obeležava 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja. Ovom kampanjom se podiže svest o povezanosti kulture i mentalnog zdravlja i blagostanja pojedinaca i zajednice u kojoj živimo.

 
 1. Festival mentalnog zdravlja će se održati od 10. do 20. oktobra, a uključiće sledeće aktivnosti na više lokacija u Novom Sadu i Subotici i onlajn:
 • radionice,
 • interaktivna predavanja,
 • tribine i okrugle stolove ,
 • nagradne konkurse,
 • filmske projekcije sa diskusijom
 • izložbe
 • interaktivne performanse
 • Šiz (pab) kviz.

Detaljan program možete videti OVDE.

Tema ovogodišnje kampanje ima za cilj da ukaže na značaj kulture za mentalno zdravlje. Kultura se može ogledati u našim verovanjima, običajima, mitovima, umetnosti, pretežnim humanističkim praksama u zajednici (volontiranje, mentorstvo, donatorstvo…), u tome šta doživljavamo kao dobro i poželjno, šta smatramo morlanim, šta je za nas prijateljstvo, brak, religioznost, kako se odnosimo prema mladima, starima, odgajanju dece, poslovnim kolegama, organizacijama i institucijama i slično. Ova pitanja nisu univerzalno definisana, i ako pogledamo širom sveta primetićemo da različite kulture imaju različite izraze, obrasce, pisana i nepisana pravila koja “usmeravaju” ponašanje pojedinaca i zajednice.

Način na koji se ponašamo, razmišljamo ili komuniciramo, kulturne norme i pravila mogu u velikoj meri da utiču na definisanje i doživljaj mentalnog zdravlja. Tako, na primer, kultura utiče na to koji oblici ponašanja će se smatrati psihosocijalnom poteškoćom, kako će se zajednica odnositi prema osobi ili grupi za koju smatra da ima poteškoću. Kultura može da utiče na to kako njeni pripadnici/e ispoljavaju određene psihološke poteškoće, kako ih objašnjavaju i kako sprovode tretman.

Tokom kampanje biće pokrenuta pitanja kako različiti aspekti kulture mogu da utiču na mentalno zdravlje, kakva je kultura brige o mentalnom zdravlju u našoj zajednici i društvu, u kojoj meri kultura brige zavisi od ekonomskih sistema i društvenih procesa, na koji način kreiramo i koristimo različite resurse u zajednici i na koji način pristupamo tretmanu problemima mentalnog zdravlja. Poseban aspekt kampanje biće posvećen načinu izražavanja kulture (umetnosti, književnosti, komunikaciji) kao važnom resursu zajednice u zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja. Brojna istraživanja ukazuju da stvaralaštvo i umetnost imaju značajnu ulogu u poboljšanju zdravlja i blagostanja, a umetnički programi u zajednici mogu unaprediti mentalno zdravlje i biti važan činilac u tretmanu psihosocijalnih problema – istraživanja pokazuju da stvaranje i “konzumiranje” različitih oblika umetnosti može smanjiti nivo stresa, pozitivno uticati na samoizražavanje, blagostanje, doživljaj smisla, izražavanje i regulaciju osećanja.

Događaji tokom festivala imaju za cilj da edukuju, ali i da podstaknu sve članove i članice na akciju koja može doprineti stvaranju resursa u zajednici i društvu, koji mogu doprineti zaštiti i unapređenju mentalnog zdravlja i blagostanja.

Pozivamo sve da nam se pridruže na 7. Festivalu mentalnog zdravlja, od 10. do 20. oktobra i da, kroz svoje učešće u besplatnim iskustvenim programima i promišljanje na ovogodišnju temu, razviju dobru kulturu brige o mentalnom zdravlju!

Festival je podržala Gradska uprava za zdravstvo Grada Novog Sada.

Partneri manifestacije u Novom Sadu:

 1. BalkanIDEA Novi Sad
 2. Centar Gaudium
 3. Centar SRCE
 4. Centar za socijalni rad Grada Novog Sada
 5. Centar Psihobalans
 6. Crveni krst Vojvodine
 7. Crveni krst Novog Sada
 8. Dom zdravlja “Novi Sad”
 9. Društvo tumača i prevodilaca za znakovni jezik - Novi Sad
 10. Društvo grupnih analitičara Beograd (DGAB)
 11. Galerija Matice srpske
 12. Gradska biblioteka u Novom Sadu
 13. Grupa "IZAĐI"
 14. Klub studenata psihologije "TraNSfer"
 15. Knjižara Bulevar Books
 16. Knjižara Zenit
 17. Kolping Društvo Srbije
 18. Kulturna stanica Barka
 19. Kulturna stanica Svilara
 20. Kulturni Centar LAB
 21. Neformalna grupa psihologa
 22. Medicinski fakultet Novi Sad
 23. Omladinski centar CK13
 24. Omladinski savez udruženja “OPENS”
 25. Organizacija studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad OSMEH
 26. Podružnica Društva psihologa Srbije za Južnobački okrug
 27. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman
 28. Prihvatilište za decu i mlade "Sigurna dečija kuća" Novi Sad
 29. Psihološki centar za mentalno zdravlje u zajednici “MentalHub”
 30. Selfnest
 31. Škola za dizajn "Bogdan Šuput" Novi Sad
 32. Udruženje "Almašani"
 33. Udruženje "Kulturis"
 34. Udruženje građana "Patrija"
 35. Udruženje za podršku osobama sa Daun sindromom Novi Sad

Partneri manifestacije u Subotici:

 1. Zavod za javno zdravlje Subotica
 2. Ametek doo
 3. AIESEC organizacija
 4. Aktiv stručnih saradnika grada Subotice
 5. Crveni krst Subotica
 6. Centar za lični razvoj “Spektrum”
 7. Centar za nestalu i zlostavljanu decu
 8. Centar za porodični smeštaj i usvojenje Subotica
 9. Centar za socijalni rad Grada Subotice
 10. Dom zdravlja Subotica
 11. Dom zdravlja “Dr Janoš Hadži"
 12. Dom učenika srednjih škola “Subotica”
 13. Fondacija za omladinsku kulturu i stvaralaštvo "DANILO KIŠ" Subotica
 14. Gradska biblioteka Subotica
 15. Institut za pozitivnu psihologiju
 16. Infostud 3 d.o.o.
 17. InfostudHub
 18. OPENS i Unicef
 19. Psihološka edukacija Eksploratorijum
 20. Psihološki centar ProAktiva
 21. Savremena galerija Subotica
 22. Udruženje građana "Literapia"
 23. Udruženje "Poželi želju"
 24. UG Psihoartis
 25. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica

Zahvaljujemo se svim saradnicima manifestacije u Novom Sadu i Subotici, volonterima i volonterkama i članicama Programskog odbora 7. Festivala mentalnog zdravlja, u sastavu:

 1. Prof. dr Marija Zotović Kostić, psiholog, redovni profesor, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; predsednica Podružnice za Južnobački okrug Društva psihologa Srbije;
 2. Prof. dr Mirjana Beara, psiholog, vanredni profesor, Filološko – umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu; Institut za pozitivnu psihologiju Novi Sad;
 3. Dr Milica Lazić, doktor psihologije, naučni saradnik, Odsek za psihologiju, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu
 4. Svetlana Nešić Bajgo, dipl. psiholog, savetnik Pokrajinskog ombudsmana
 5. Tanja Bokun, dipl. psiholog, Centar za podršku osobama u krizi i prevenciju samoubistva “Srce”

Više o manifestiaciji:

Festival mentalnog zdravlja se održava od 2016. godine u Novom Sadu i okolini i uključuje saradnju Instituta za javno zdravlje Vojvodine i ustanova i organizacija koje se bave unapređenjem i zaštitom mentalnog zdravlja i blagostanja stanovništva. Tom prilikom, pokreću se važne društvene teme, preispituje položaj mentalnog zdravlja u (našem) društvu, a našim sugrađanima svih generacija nude se brojni besplatni psihološki i kreativni sadržaji.

 

 

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju