NovostiTRIBINA “PODRŠKA RODITELJIMA DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I HRONIČNIM BOLESTIMA”

22.11.2022

Institut za javno zdravlje Vojvodine 24.11.2022. godine u 18 časova u KS Eđšeg organizuje tribinu “Podrška roditeljima dece sa smetnjama u razvoju i hroničnim bolestima”.

Rođenje deteta sa invaliditetom, smetnjama/poteškoćama u razvoju ili većim zdravstvenim problemom je izazov za porodice u mnogim segmentima funkcionisanja. Takođe, to je situacija koja nakon početnog šoka i suočavanja sa dijagnozom može da donese sa sobom hroničnu isrpljenost. Podrška porodici u ovakvoj situaciji je od ključnog značaja – usmeravanje na načine brige o mentalnom zdravlju članova porodice, dostupnim servisima pomoći i podrške, kako socijalne tako i psihološke.

Na ovoj tribini će biti reči o izazovima sa kojima se suočavaju roditelji dece sa invaliditetom, smetnjama/poteškoćama u razvoju ili većim zdravstvenim problemom. Neka od pitanja na koje ćemo pokušati da odgovorimo su:

  • Kako izgleda (psihološki) proces prilagođavanja roditelja na detetovo stanje i zašto je prihvatajući odnos važan?
  • Kako roditelji mogu da budu najbolja podrška za dete?
  • Šta roditeljima pomaže da se bolje adaptiraju na detetovo stanje?
  • Kada bi bilo dobro da roditelji potraže psihološku pomoć i podršku?

Učesnica tribine biće prof. dr Tatjana Krstić, psiholog.

Prof. dr Tatjana je zaposlena na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Katedri za psihologiju. Kao specijalista medicinske psihologije je stekla veoma bogato profesionalno iskustvo u psihodijagnostici, savetovanju i psihoterapiji dece, adolescenata i njihovih roditelja. Edukovala se iz različitih terapijskih pravaca za psihoterapijski rad sa decom i adolescentima (Integrativni dečji psihoterapuet). Profesionalno interesovanje usmereno na roditeljski odnos prema detetovom zdravstvenom stanju rezultiralo je brojnim istraživačkim nalazima. U saradnji sa kolegama sličnih interesovanja je kreirala grupni program podrške za roditelje dece sa hroničnim bolestima ili smetnjama u razvoju, pod nazivom “Naša priča”.

Tribina se organizuje u okviru programskog zadatka “Mentalno zdravlje porodice - Podrška od samog početka” koji sprovodi Institut za javno zdravlje Vojvodine pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo AP Vojvodine, a u saradnji sa zavodima za javno zdravlje u Vojvodini.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju