KampanjeOSNOVNE PREPORUKE ZA SPREČAVANJE PRENOSA INFEKCIJE NOVIM KORONAVIRUSOM U JAVNIM PREDUZEĆIMA

17.03.2020

 

 • Za zaposlene koji mogu obavljati svoje radne zadatke na taj način organizujte rad od kuće.
 • Radnici koji su prehlađeni (sa povišenom telesnom temperaturom, kašljanjem kijanjem i bolovima u telu) – treba da ostanu kod kuće i jave se izabranom lekaru telefonom, radi konsultacije. Ako su u nedoumici, treba da potraže informacije na sajtu Ministarstva zdravlja covidrs , doma zdravlja, zavoda/instituta za javno zdravlje i drugih zdravstvenih ustanova, a ako i posle toga imaju dodatna pitanja, da nazovu dežurne brojeve telefona kol centara instituta/zavoda za javno zdravlje.
 • Ako neko ima tek početne znake prehlade, obezbedite mu masku, uputite radnika da se javi svom izabranom lekaru i obezbediti zamenu.
 • Organizovati rad tako da osobe istih kvalifikacija i sistematizovanih na ista radna mesta rade u različitim smenama kako bi se u slučaju oboljevanja jedne od njih sprečilo širenje bolesti i obezbedilo nesmetano obavljanje posla
 • Na radnom mestu obezbediti često provetravanje radnih prostorija, prostorija za odmor, toaleta, hodnika...
 • Manji broj i razmak između klijenata možete obezbediti:
  • oznakama na podu (pomoću nalepnica ili brisivom farbom) koje simbolizuju minimalan razmak između klijenata od 1 m
  • postavljanjem plakata na kojima informišete građane da između svakog mora biti obezbeđeno rastojanje od 1 m, da pri ulazu ili izlazu iz objekta moraju poštovati držanje rastojanja, odnsosno da strpljivo sačekaju svoj red, da koriste lift samo ako ne mogu peške, u liftu se u odnosu na kapacitet i kubaturu i potrebu držanja rastojanja od 1 m određuje broj osoba koje ga mogu koristiti
  • zaduživanjem zaposlenog koji će voditi računa da propušta samo bezbedan broj građana u objekat ili davanjem brojeva klijentima
 • Obezbediti sredstva za higijenu ruku zaposlenih (zidni dozatori za tečni sapun/dezinficijense, lične doze, dezinfekcione maramice...). U suprotnom preporučiti zaposlenima da koriste lične zalihe sredstava za higijenu ruku, pored redovnog i čestog pranja ruku vodom i sapunom.
 • Na radnom mestu obezbediti pojačanu dinamiku čišćenja, pranja i dezinfekcije svih površina (podovi, rukohvati stepeništa, kvake, dovratnici, vrata, stakla, liftovi, toaleti) hlornim preparatima, dok se radne površine, tastaure, telefoni, miševi, mobilni telefoni, pribor za pisanje, heftanje, makaze, naočare i sve drugo što dolazi u direktan kontakt sa rukama, dezinfikuje sredstvom na bazi alkohola. Ukoliko niste u mogućnosti da bilo šta od navedenih preparata nabavite, preparati za održavanje higijene domaćinstva na bazi hlora takođe mogu poslužiti svrsi, pri čemu treba voditi računa o koncentraciji koja neće biti štetna po zdravlje ljudi.  
 • Naročito pojačati održavanje higijene na:
  • kvakama ulaznih i prolaznih vrata (ako su dvostruka, unutrašnja vrata mogu biti i zaglavljena)
  • čvrstim površinama na šalterima, hemijskim olovkama
  • ručkama od liftova i dugmadima u liftu
  • kvakama od vrata
  • drškama gilendera na stepeništima
  • slavinama
  • dugmadima i ručkama WC-kotlića
  • baterijama sa sapunom
 • Krpe koje se koriste za pranje i dezinfekciju redovno prati. Ne koristiti i ne mešati iste krpe za brisanje podova i radnih površina (odvojeno prati u odnosu na ostale tkanine).
 • Obezbedite distancu između zaposlenih od najmanje 1 metra, a poželjno i veću.
 • Ukoliko ne postoji fizička barijera između službenika i klijenata (staklo, pleksiglas i sl.), treba razmotrititi postavljanje fizičke barijere između zaposlenih i klijenata. Samu barijeru je neophodno tokom radnog vremene dezinfikovati sa obe strane najmanje tri puta, najbolje posle svakog klijenta. Ukoliko je isto nemoguće, treba razmotriti drugačiju organizaciju rada.
 • Instistirati na on-line plaćanju usluga i dostavi robe na kućnu adresu kad god to proces omogućuje
 • Izbegavati kontakt sa novcem (papirnim i metalnim), odnosno kad god je to moguće organizovati plaćanje usluga platnim karticama ili mobilnim aplikacijama.
 • Obavljati redovnu dezinfekciju bankomata
 • U toaletima je neophodno obezbediti stalan dotok zdravstveno ispravne vode, upotrebu sapuna, papirnih ubrusa i dezinfekcionih sredstava. Ukoliko postoje aparati za sušenje ruku neophodno ih je najmanje tri puta na dan dezinfikovati, održavati filtere i adekvatno ih menjati.
 • Preporučuje se upotreba vode za piće iz javnog vodovoda. Ukoliko se koristi voda iz aparata, neohodna je redovna dezinfekcija svih slavina, ručica i delova koji se hvataju ili pritiskaju pri punjenju čaša. Isto se odnosi na aparate za kafu ili vending mašine. Sve površine je neophdono redovno oprati (minimalno jednom na dan) i dezinfikovati sve površine koje se dodiruju pri kupovini napitaka ili hrane.
 • Za ishranu zaposlenih koristiti upakovanu hranu, pre i nakon jela obavezno dezinfikovati ruke. Otpatke prikupljati u za to namenski određene posude. Ne preporučuje se da u trpezariji ili prostoru za ishranu bude veći broj zaposlenih odjednom. Odrediti dinamiku kojom zaposleni obeduju tako da u datoj prostoriji bude manji broj zaposlenih uz razmak od minimum 1 metra između njih i stalno provetravanje prostorije.
 • Nakon povratka sa radnog mesta kući obuću treba dezinfokovati hlornim preparatom ili drugim dezinfekcionim sredstvom. Radnu obuću ne koristiti za druge namene. U stambenim jedinicama ne nositi obuću koja se koristila za kretanje za otvorenom ili radnom mestu.
 • Zaposleni koji imaju obavezu nošenja uniformi, istu treba svaki dan da menjaju. Ukoliko se radna odeća pere kući, neophodno je istu prati na visokim temperaturama, a nakon sušenja, ukoliko vrsta materijala dozvoljava, peglati.
 • Redovno perite krpe za brisanje. Nikako ne mešajte krpe za pod i radne površine.

 

 

PREPORUKE ZA STAMBENE ZGRADE

- Sve površine u zgradama koje su u zajedničkom prostoru (podovi, hodnici, stepeništa, liftovi, kvake, rukohvati, tipke u liftovima, prekidači za uključivanje/isključivanje svetla) i tasteri na interfonima u predvorju zgrade neophodno svakog dana oprati toplom vodom sa deterxentom i dezinfikcionim sredstvom. Ukoliko postoji mogućonost neophodno je zajedničke prostore provetravati (kad vremenski uslovi to omogućavaju).

 

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju