KampanjeMESEC RODITELJSTVA

16.06.2021

Institut za javno zdravlje Vojvodine ove godine podržava i priključuje se globalnoj kampanji UNICEF-a u obeležavanju meseca roditeljstva.

Ove godine je CILJ podizanje svesti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja i snage roditelja ili staratelja.

Tim povodom će kroz niz aktivnosti biti skrenuta pažnja javnosti na podjednaku važnost potreba i roditelja i deteta.

Da bi roditelj mogao da obezbedi najbolji početak života za svoje dete, potrebno je da misli i o svojoj dobrobiti i mentalnom zdravlju. Usled aktuelne pandemije, roditelji se sve više bore sa uznemirenošću, zabrinutošću ili depresijom, pa roditeljstvo može da predstavlja izazov.

Više od polovine dece uzrasta od 2 do 4 godine nema podršku očeva u igranju i učenju, a iako se 90 odsto roditelja u Srbiji slaže da fizičku kaznu nije potrebno primenjivati, još uvek svako treće dete uzrasta od 3 do 4 godine trpi fizičko kažnjavanje. Pored ovoga, podaci UNICEF-a iz 2019. godine govore kako u domaćinstvima koja žive u siromaštvu tek polovina dece do 5 godina ima 3 ili više knjiga u poređenju sa čak 90 odsto dece koja imaju ove prilike u bogatijim slojevima društva. Takođe, 60.000 male dece u Srbiji suočava se sa razvojnim rizicima i poteškoćama te je njihovim porodicama potrebna dodatna podrška.

Mesec roditeljstva, koji se ove godine realizuje u Srbiji kroz projekat koji zajedno sprovode UNICEF, Vlada Republike Srbije i LEGO fondacija, obeležiće se brojnim aktivnostima. Lokalne samouprave Palilula (Beograd), Novi Sad, Bor, Vranje, Kragujevac i Novi Pazar trenutno se osnažuju da kao model centri dobrih praksi podrže standardizovanje programa podrške roditeljstvu u Srbiji. Na taj način će, kroz prizmu rada na očuvanju emocionalne dobrobiti roditelja, zajedno sa UNICEF-om osvetliti prva iskustva unapređene intersektorske podrške roditeljstvu i ranom razvoju dece.

UNICEF i LEGO fondacija zajedno ulažu napore da roditelji i staratelji iskoriste i moć igre kako bi deca imala najbolji mogući početak života. Podrška roditeljima u periodu ranog detinjstva njihove dece je relevantna i efikasna strategija za smanjivanje socijalnih nejednakosti, nasilja nad decom i održivi razvoj. Utvrđivanje podsticajnih roditeljskih praksi u svakom društvu je ne samo prioritet, već i jedno od najisplativijih ulaganja u održivi razvoj društva koji ostvaruje visok povraćaj uloženog, ukoliko se desi u prvim godinama života deteta, dok je prozor neizmernih razvojnih mogućnosti otvoren.

 

 

Kako mi doprinosimo?

 

Institut za javno zdravlje Vojvodine je u okviru Posebnog programa javnog zdravlja za teritoriju AP Vojvodine u 2020. godini sproveo dva programska zadatka koja u fokusu imaju unapređenje zdravlja porodica. To su:

  • „Unapređenje mentalnog zdravlja porodice – ‘Podrška od samog početka’ “ i
  • „Unapređenje zdravstvene pismenosti populacije – 'Znanjem do zdravih izbora’ ”.

 

Programski zadatak ‘Podrška od samog početka’ ima za cilj da osnaži porodicu od momenta formiranja partnerskog odnosa i odluke o zajedničkom životu, preko momenata planiranja roditeljstva i životnih događaja koji mogu da prate taj period kao što su trudnoća, izazovi u trudnoći (spontani pobačaj i sterilitet), do prvih meseci roditeljstva.  

Ovo su životni periodi i događaji koji zahtevaju značajne adaptacije i reorganizacije, kako na psihološkom planu, tako i u svakodnevnom funkcionisanju u svim segmentima (partnerski odnos, odnosi sa porodicom porekla, odnosi sa prijateljima i u poslovnom okruženju), te predstavljaju i izazove za mentalno zdravlje. Tradicionalan stav da trudnoća, porođaj i dobijanje deteta za porodicu predstavlja samo stanje sreće i emocionalnog blagostanja podrazumeva se i generalizuje. Većina trudnica i porodilja, njihovih partera i osoba koje imaju poteškoće u psihičkom funkcionisanju osećaju nelagodu, stid i krivicu da govore o svojim tegobama i obrate se za emocioonalnu i stručnu podršku kada bi to bilo korisno. 

Kroz ovaj program, s jedne strane želimo da pružimo savete parovima za negovanje skladnih parnerskih odnosa i brigu o mentalnom zdravlju porodice, a sa druge strane želimo da pokrenemo razgovor o ovim temama o kojima se često ćuti.

Pozivamo vas da pročitate psihološke tekstove renomiranih stručnjaka, organizovane u 5 tematskih celina i pronađete brojne savete o počecima porodičnog života:

Detaljnije informacije na sajtu: https://festivalmentalnogzdravlja.rs/mentalno-zdravlje-porodice/

 

 

Programski zadatak 'Znanjem do zdravih izbora’ ima za cilj unapređenje zdravlja porodica sa malom decom putem povećanja dostupnosti informacija, znanja i veština o zdravlju u domovima zdravlja i institutu/zavodima za javno zdravlje.

Ovaj programski zadatak, s jedne strane, omogućava svim domovima zdravlja u AP Vojvodini 7 štampanih zdravstveno-vaspitnih sredstava na teme značajne za porodice sa malom decom, a sa druge strane omogućava 10 prezentacija (pojedinačno ili zbirno u okviru 2,5-časovnog filma) za emitovanje u čekaonicama savetovališta za decu i razvojnim savetovalištima službi za zdravstvenu zaštitu dece u 20 domova zdravlja i 2 prezentacije za zavode za javno zdravlje, sa TV opremom.

Na posebnoj stranici programskog zadatka: http://izjzv.org.rs/app/znanjem_do_zdravlja/  nalaze se zdravstveno-vaspitna sredstva u elektronskoj formi:

- 5 plakata na teme: vakcinacija, preventivni stomatološki pregledi, očuvanje reproduktivnog zdravlja i životne veštine od značaja za očuvanje zdravlja – volontiranje za zdravlje i značaj psihološke pomoći;

- 1 agitka na temu podrške dojenju;

- 1 letak na temu vakcinacije;

- 10 prezentacija na teme: 1) Razvojne karakterisitke dece i značaj rane stimulacije; 2) Značaj dojenja, lična i opšta higijena i pravilna ishrana odojčadi; 3) Značaj preventivnih pregleda; 4) Značaj imunizacije; 5) Ishrana i fizička aktivnost male dece (2-6 godina); 6) Prevencija izloženosti male dece zagađenjima iz životne sredine; 7) Rana prevencija obrazaca ponašanja koji pogoduju razvoju bolesti zavisnosti; 8) Prevencija povreda i trovanja kod dece; 9) Prevencija nasilja i zanemarivanja i 10) Podrška mentalnom zdravlju deteta, majke i porodice.

 

Postere o kampanji možete preuzeti na: https://drive.google.com/drive/folders/1R8nbWiks63gDUTZfafateEE2ksAgGjqA

 

„Mali kurs roditeljstva – kako do dobrog mentalnog zdravlja vaše bebe“, pogledajte na: 

https://www.youtube.com/watch?v=uBWmRc_qm7Q&t=133s 

 

„Tri saveta za brigu o sebi tokom pandemije“, pogledajte na: 

https://www.youtube.com/watch?v=jiIcy8UxExQ&t=12s&ab_channel=UNICEFSrbijaUNICEFSrbija 

 

Linkovi ka brošurama “Dobrobit dece predškolskog uzrasta”, “Vaspitawe pružawem podrše I uspostvaqawem pravila”, “Socijalno-emocionalno učewe dece predškolskog uzrasta”:

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view

 

Drugi resursi dostupni u kampanji:

https://unicef-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/idujmovic_unicef_org/EeOR7kfza3pLklRCIISkhPoBKHz93lXCifWAKvjQlvtOBQ?rtime=6A4db7ww2Ug

 

Izvor informacija o kampanji: https://www.unicef.org/serbia/medija-centar/vesti/unicef-obeležava-jun-kao-mesec-roditeljstva

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju