Projekti i programiČitanje i razumevanje deklaracija na hrani

28.01.2021

Kao deo aktivnosti, predviđena je edukacija „Čitanje i razumevanje deklaracija na hrani“ koja je akreditovana kod Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-1796/19. Edukacija ima za cilj da osnaži opštu populaciju, ali posebno osobe koje su uključene u planiranje i realizaciju organizovane društvene ishrane dece i omladine kako da čitaju i razumeju deklaracije na prehrambenim proizvodima. Razumevanje nutritivne deklaracije, koja je obavezan deo deklaracija prehrambenih proizvoda, omogućava bolje informisanje potrošača o kvalitetu hrane i sastojcima hrane koji mogu predstvljati rizik za zdravlje pojedinih kategorija stanovništva (prosti šećeri, so, zasićene masne kiseline). Čitanjem deklaracija dobijamo i informacije o sadržaju soli u upakovanim namirnicama. Čitanjem i primenom nutritivnih informacija na deklaraciji upakovanih proizvoda mogu se definisati tehnički uslovi za planiranje i nabavku prehramebnih proizvoda za organizovanu ishranu dece i omladine prilikom javnih nabavki.

«

Aktuelnosti/Projekti i programi

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju