NovostiElektronsko zakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev

01.10.202018.01.2021.

OBRAZAC SAGLASNOST ZA SPROVOĐENJE PREPORUČENE IMUNIZACIJEOd 01.10.2020. na Portalu eUprava dostupna je nova elektronska usluga
eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev.

 
 Ovde možete preuzeti Anketni upitnik za PCR testiranje

Visina naknade za testiranje

Visina naknade za RT-PCR testiranje na prisustvo virusa SARS-CoV-2 na lični zahtev za državljane Republike Srbije, za strane državljane sa stalnim nastanjenjem ili regulisanim privremenim boravkom u Republici Srbiji, kao i za članove stranih diplomatskih ili konzularnih predstavništava i članove njihovih porodica, kao i za sve druge strane državljane visina naknade za RT-PCR testiranje na lični zahtev iznosi 9.000 dinara.Sve informacije u vezi plaćanja možete naći na protalu RFZO
Putovanje u Saveznu Republiku Nemačku

Od plaćanja naknade za antigensko ili RT-PCR testiranje na prisustvo SARS-CoV-2 na lični zahtev izuzimaju se državljani Republike Srbije, kao i njihovi bračni drugovi, roditelji ili deca ukoliko nisu državljani Republike Srbije, a kojima je potvrda o rezultatima o prisustvu virusa potrebna radi ostvarivanja putovanja u Saveznu Republiku Nemačku.

Testiranje je obavezno zakazati na adresi  https://euprava.gov.rs/usluge/6221

Prilikom testiranja građanin potpisuje Izjavu, da se testira radi putovanja u Saveznu Republiku Nemačku

NA OSNOVU ZAKLJUČKA KRIZNOG ŠTABA ZA SUZBIJANJE ZARAZNE BOLESTI COVID-19 OD 24.02.2021. GODINE:

A) SVA LICA, DRŽAVLJANI REPUBLIKE SRBIJE, KOJA SE TESTIRAJU RADI PUTOVANJA U SAVEZNU REPUBLIKU NEMAČKU I ŽELE DA BUDU IZUZETA OD NAPLATE NAKNADE ZA TESTIRANJE,
MORAJU PRILOŽITI FOTOKOPIJU DOKAZA O PREBIVALIŠTU ILI STALNOM BORAVIŠTU U SAVEZNOJ REPUBLICI NEMAČKOJ

B) NA LICA KOJA SU SE VRATILA U REPUBLIKU SRBIJU IZ SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE NE PRIMENJUJE SE IZUZEĆE OD NAPLATE NAKNADE ZA TESTIRANJE


Posete u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija

Na osnovu Zaključka Kriznog štaba Republike Srbije od naknade troškova testiranja na prisustvo virusa SARS-CoV-2 oslobađaju se lica kojima je taj test neophodan radi realizacije posete u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, a ako je to lice bračni ili vanbračni drug, dete ili roditelj lica koje je na izdržavanju sankcije zatvora, maloletničkog zatora, mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i obaveznog lečenja zavisnika od psihoaktivnih supstanci i alkohola, kao i vaspitne mere upućivanja u vaspitno-popravni dom.

Lica koja su oslobođenja plaćanja naknade za testiranje na prisustvo virusa zbog realizacije posete licu koje izdržava kaznu zatvora ili drugu meru svoj status dokazuju pisanom izjavom datom u zdravstvenoj ustanovi u kojoj se testira. Pisana izjava sadrži podatke o licu koje izdržava kaznu (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, naziv ustanove u kojoj izdržava kaznu), kao i podatke o licu/licima koje idu u posetu (ime i prezime, JMBG,  mesto i adresa prebivališta/boravišta, odnos sa licem koje se posećuje – bračni ili vanbračni drug, dete, roditelj).

 U slučaju sumnje da lice zloupotrebljava odredbe o oslobađanju naknade, zdravstveni radnik neće izvršiti testiranje, a o tome i razlozima sumnje obavestiti rukovodioca zdravstvene ustanove.

Test za brzu detekciju antigena virusa SRAS-CoV-2 će se raditi u ustanovama u kojima se sprovodi kazna, odnosno obavljaju posete (od strane ustanova odnosno medicinksog osoblja u njima)Kako da zakažete termin?

Ukoliko želite da zakažete PCR testiranje na lični zahtev, potrebno je da na Portalu eUprava odaberete uslugu eZakazivanje za PCR testiranje na lični zahtev i izaberete opciju Pokreni uslugu. Nakon što izaberete željenu laboratoriju, prikazaće se kalendar gde je potrebno da odaberete neki od slobodnih termina.

 

Testiranje može da se zakaže za najviše 5 članova porodice, ukoliko željena laboratorija prima više lica u jednom terminu. Testiranje može da se zakaže za građane Republike Srbije, strane državljane sa boravkom u Republici Srbiji, kao i za strane državljane bez boravka (turiste).

 

Nakon što odaberete broj lica koja žele da se testiraju na lični zahtev, potrebno je da popunite sva navedena polja i kliknete na taster Zakaži.

 

Kada uspešno zakažete termin, sistem će generisati popunjene uplatnice. U ovom trenutku nije omogućeno elektronsko plaćanje ove usluge, te je neophodno da prilikom testiranja u zakazanom terminu ponesete jedan primerak overene uplatnice kao dokaz o uplati.

 

Važno: Da biste zakazali termin nije potrebno da budete registrovan korisnik Portala eUprave.


Sve informacije u vezi plaćanja možete naći na protalu RFZO


 

 

Takođe, građanima je dostupno i da putem Nacionalnog kontakt centra Ministarstva zdravlja na broju 011/362-0000 zakažu PCR testiranje na lični zahtev svakim radnim danom od 08 do 20 časova.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju