NovostiVakcinacija protiv gripa u sezoni 2023/2024

29.09.2023

Institut za javno zdravlje Vojvodine je preuzeo inaktivisanu četvorovalentnu vakcinu protiv gripa za sezonu 2023/2024. Vakcinacija će se sprovoditi na vakcinalnim punktovima u nadležnim domovima zdravlja, počev od prve nedelje Oktobra. Prema preporukama Svetske zdravstvene organizacije za severnu hemisferu, vakcina sadrži cirkulišuće varijante virusa gripa A (H1N1)pdm, A (H3N2) i dve linije (Victoria i Yamagata) tipa B.

Kao i prethodne godine, slično praksi zemalja Evropske Unije i SAD, u primeni je četvorovalentna vakcina protiv gripa. Ova vakcina je bezbedna i efikasna u sprečavanju obolevanja od gripa, u smanjenju rizika od hospitalizacija zbog komplikacija osnovne bolesti i umiranja zbog gripa.

Uzimajući u obzir da se zaštitna antitela protiv gripa stvaraju nakon minimum dve nedelje, vakcinacija protiv gripa se preporučuje pre početka sezone gripa (idealno u oktobru i novembru), ali je vakcinacija opravdana i tokom ostatka sezone gripa, odnosno sve dok je virus gripa cirkuliše u populaciji. Vakcinalni imunitet traje od 6 do 12 meseci pa se vakcinacija preporučuje svake godine.

Obavezna imunizacija je predviđena za lica u posebnom riziku od teških formi i komplikacija gripa:

  1. trudnice;
  2. lica starija od šest meseci života sa hroničnim bolestima pluća (uključujući astmu), hroničnim bolestima kardiovaskularnog sistema, bubrega, metaboličkim bolestima (uključujući šećernu bolest, gojaznost), hemoglobinopatijom, hroničnim neurološkim poremećajima, malignim oboljenjima, lica sa oslabljenim imunitetom (uključujući lica sa HIV/AIDS, lica sa asplenijom i lica kod kojih je izvršeno presađivanje tkiva i organa/ili se pripremaju za presađivanje),
  3. lica starija od 65 godina;
  4. članovi porodice bolesnika u povećanom riziku od komplikacija kod kojih je kontraindikovano davanje vakcine;

 

Vakcinacija protiv gripa se sprovodi i kod lica smeštenih u gerontološkim centrima i  socijalno-zdravstvenim ustanovama. Pored toga obavezna imunizacija protiv gripa sprovodi se i kod lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite.

 

Uzrast za vakcinaciju: preuzeta vakcina je namenjena vakcinaciji u uzrastu od 6 meseci i starijih. Kod dece koja prethodno nisu vakcinisana, a uzrasta su od 6 meseci do 9 godina, drugu dozu vakcine protiv gripa je potrebno dati nakon najmanje 4 nedelje od datuma davanja prve doze. Sva lica uzrasta 9 godina i stariji vakcinišu se samo jednom dozom vakcine, bez obzira na to da li su ranije vakcinisani protiv gripa.

Vakcinacija se privremeno odlaže u slučaju da lice ima povišenu telesnu temperaturu, akutnu bolest i alergiju na neke od komponenti vakcine, kao što su alergija na jaja-ovoalbumin, kokošije proteine, formaldehid, neomicin, oktoksinol- 9 i druge sastojke navedene u sažetku karakteristika leka.

Neželjene reakcije nakon vakcinacije su po pravilu blage i povlače se bez terapije unutar 1-3 dana, bez terapije. Mogu biti lokalne (crvenilo, otok i bol na mestu aplikacije vakcine) ili opšte (najčešće glavobolja, pospanost, umor, gubitak apetita, slabost).

 Vakcina protiv gripa i vakcina protiv COVID-19 se mogu dati istovremeno (u suprotne ruke) ili u bilo kom vremenskom razmaku. U sezoni gripa, kod osoba sa povećanim rizikom od komplikacija, preporučuje se i vakcinacija protiv infekcija izazvanih bakterijom Streptokokus pneumonije ( pneumokokna vakcina).

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju