NovostiVirusni gastroenteritisi ili „Stomačni grip“ (osnovne karakteristike i mere prevencije)

26.12.2016
Iako je zima godišnje doba u kome dominiraju grip i prehlade, pažnju treba obratiti i na povećanu učestalost virusnih gastroenteritisa, poznatih pod nazivom "stomačni grip". Ovu bolest izazivaju enterovirusi a posebno je česta kod dece pa su nisu retke epidemije u dečjim kolektivima.

»

Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji gripa u AP Vojvodini

12.12.2016
U okviru sentinelnog i virusološkog nadzora nad oboljenjima sličnim gripu i akutnim respiratornim infekcijama, 9 decembra 2016. godine, iz jednog uzorka bolesničkog materijala na nivou Doma zdravlja  Novi Sad i dva uzorka iz Kliničkog cengtra Vojvodine, dokazan je virus gripa tipa A.

»

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju