NovostiPublikacija „Zdravstveni profil Grada Novog Sada i Okvir gradskog plana za zdravlje“

28.04.2016
Institut za javno zdravlje Vojvodine, u sklopu projekta „Novi Sad – zdrav grad“, a pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada, objavio je publikaciju „Zdravstveni profil Grada Novog Sada i Okvir gradskog plana za zdravlje“.

»

10. MAJ, MEĐUNARODNI DAN FIZIČKE AKTIVNOSTI

26.04.2016

Međunarodni dan fizičke aktivnosti ili dan „Kretanja za zdravlje“ se obeležava od 2003. godine kao dan koji promoviše fizičku aktivnost. Deo je velike „Inicijative kretanje za zdravlje“ koja promoviše fizičku aktivnost i zdrav način života među svetskom populacijom, tokom cele godine. Dan „Kretanje za zdravlje“ je nacionalni prioritet i odgovornost svih: vlade, razvojnih sektora, građanskih i profesionalnih organizacija, privatnog sektora, zajednice i pojedinaca.

»

VAŠLJIVOST KOD DECE

08.04.2016

S vremena na vreme u nekim vrtićima i školama dolazi do pojave vašljivosti kod dece. Zato nema istine u tvrdnji da je to bolest prošlih vremena. Tačno je da se vašljivost češće javlja među decom iz takozvanih nižih socijalnih slojeva (nažalost, nehigijenska naselja jesu „rezervoari“ vaški), ali one nisu „privilegija“ siromašnih sredina. Vaške se javljaju i u privatnim vrtićima, i u internacionalnim školama – koje zaista imaju visoke higijenske standarde. Zato su mere predostrožnosti potrebne svuda!

Institut za javno zdravlje Vojvodine je priremio Power Point prezentaciju o merama prevencije i suzbijanju vaši. Materijal je edukativnog karaktera i namenjen je unapređenju znanja roditelja o ličnim, porodičnim i kolektivnim merama prevencije i možete se koristiti u radu sa roditeljima na roditeljskim sastancima.

»

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju