Edukacije

Više informacije na kontinuirana.edukacija@izjzv.org.rs


ZDRAVSTVENI RIZICI PREVELIKOG UNOSA SOLI; MOGUĆNOSTI ZA INTERVENCIJU

08.08.2022

NAZIV EDUKACIJE

ZDRAVSTVENI RIZICI PREVELIKOG UNOSA SOLI; MOGUĆNOSTI ZA INTERVENCIJU

VRSTA EDUKACIJE

Nacionalni kurs 1. kategorije

RUKOVODILAC EDUKACIJE

Prof. dr Milka Popović

PREDAVAČI

Prof. dr Milka Popović

Prof. dr Jelena Bjelanović

Doc. dr Radmila Velicki

Doc. dr Ivana Radić

Doc. dr Snežana Ukropina

Mr sci. med. Dragana Balać

AKREDITOVANO ODLUKOM ZSS

153-02-112/2022-01 od 7.03.2022. godine

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE

6

CILJNA GRUPA

lekari, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari

PLANIRAN TERMIN ODRŽAVANJA

po pozivu

«

Aktuelnosti/Edukacije

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju