NovostiKvalitet vazduha za 27.06.2022.

28.06.2022
Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha, koji IZJZV sprovodi na mikrolokaciji SOS Dečije selo "Dr Milorad Pavlović", Sremska Kamenica 1-14 prikazani su u tabeli.
Koncentracije zagađujućih materija prikazane u tabeli su prosečne verifikovane 24 h vrednosti, izuzev ozona koji je prikazan kao verifikovana 8h vrednost.


Naziv parametra Jedinica mere Utvrđena vrednost za 27.06.2022.
SO2 μg/m3 6.9
NOx μg/m3 17.9
NO μg/m3 3.3
NO2 μg/m3 14.6
CO mg/m3 <0.5
m i p-ksilen μg/m3 12.6
O- ksilen μg/m3 10.4
Toluen mg/m3 0.0113
Etilbenzen μg/m3 1.8
Benzen μg/m3 2.3
O3 μg/m3 100.6

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju