NovostiEVROPSKA NEDELJA JAVNOG ZDRAVLJA, DAN 2.: „VAKCINACIJA: KLJUČNA STRATEGIJA PREVENCIJE“

17.05.2022

Utorak, 17. maj 2022. godine

 

Tema: Vakcinacija kao ključna strategija prevencije

 


Pandemija je jasno pokazala da širom sveta i evropskog regiona postoji velika razlika u
jednakosti pristupu vakcinaciji. Na prihvatanje vakcinacije tokom životnog veka utiče poverenje u vlade, zdravstvena pismenost i zdravstveni radnici. Šta se može učiniti da se poboljša njen uspeh?

 

Podteme

 • Uspeh vakcinacije zavisi od svih;

 • Kampanje vakcinacije: uključivanje zajednice (npr. prevencija za povećanje poverenja);

 • Ujedinite zajednicu: gradite mostove;

 • Pravednost imunizacije: solidarnost i zaštita ugroženih;

 • Razmena najboljih praksi i znanja među zdravstvenim radnicima;

 • Vakcinacija tokom života: šta se preporučuje i kome?

 • Vakcinacija: nedavne perspektive njene uloge u javnom zdravlju;

 • Javne i lične koristi od vakcinacije: ne isključuju se međusobno;

 • Edukacija zdravstvenih radnika;

 • Zdravstvena pismenost u vezi sa vakcinama: pristup pouzdanim informacijama zasnovanim na dokazima.

 

Ključne poruke

 • Pokrivenost vakcinacijom protiv COVID-19 bila je neujednačena: od 8. februara, 71% ukupne populacije u zemljama sa visokim prihodima primilo je kompletnu seriju primarnih doza, u poređenju sa 34% u zemljama sa nižim ili srednjim prihodima (Izvor: SZO);

 • Zdravstvena pismenost, uključujući pristup informacijama zasnovanim na dokazima, ključna je za postizanje i održavanje visokog odaziva stanovništva i prihvatanja vakcinacije. Studije SZO /Europe Behavioural Insights studies/ u vezi sa primenom vakcinacije protiv COVID-19, potvrđuju vezu između niske zdravstvene pismenosti i slabijih namera za vakcinaciju (Izvor: SZO/Evropa).

 
Resursi:

-  http://izjzv.org.rs/app/vakcine/

-  https://izjzv.org.rs/app/vakcine_covid/

-  http://izjzv.org.rs/app/HPV/

-  Bebbo mobilna aplikacija Bebbo aplikacija | Halo Beba

-  Nova Bebbo aplikacija - Vaš saputnik u roditeljstvu | UNICEF Srbija

-  Vebinar UNICEF Škola roditeljstva: ABC o imunizaciji - YouTube

-  Vodič za imunizaciju – Imunizacija vašeg deteta | UNICEF Srbija

-  UPUTSTVA na bazi čestih pitanja https://www.unicef.org/serbia/publikacije/redovna-imunizacija-dece-uputstva koja se mogu pretakati u vizuale I poruke za mreze (jos ih nismo eksploatisali)

-  Video sa influenserima – Vakcinacijom jačamo imunitet dece https://www.youtube.com/watch?v=pDoQsh-uSAo

-  Vizuali Skrabac Da se zaboravljene epidemije ne vrate! (unicef.org)

UNICEF sa stručnjacima na vezi:

-  Prof. dr Georgios Konstantinidis: O važnosti imunizacije sa predsednikom Društva pedijatara Srbije  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=FLyLVDWRIlQ&t=17s 

-  Prof dr Jelena Vojinović: Ne odlažite redovnu imunizaciju Facebook

-  Dr Dragoslav Popović: O važnosti imunizacije (https://www.youtube.com/watch?v=8y9XCeB0odo) (2019) i Odgovori na pitanja u vezi sa COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=x4Gp60IQybA&list=PL7p54xUpxiEqt1sayBo-177zH4Vp0sbKn&index=1

-  Dr Srdja Janković: Značaj i uloga vakcina (https://www.youtube.com/watch?v=TaH5syIuMNEi Zablude u vezi sa redovnom imunizacijom dece (https://www.youtube.com/watch?v=F_F53x0hPgA)

-  Svaki trenutak je važan – Imunizacija: https://www.youtube.com/watch?v=GLb2xRYzv4E&list=PL7p54xUpxiEoFnA5F3U4oWSgGt87VYuPx&index=42

-  Roditeljski kutak – preporuke za roditelje -  Materijali | UNICEF Srbija

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju