Novosti25. JUL, SVETSKI DAN PREVENCIJE UTAPANJA

22.07.2022

Svetski dan prevencije utapanja, proglašen Rezolucijom Generalne skupštine UN  A/RES/75/273 „Globalna prevencija utapanja“ iz aprila 2021. godine, obeležava se drugi put od ustanovljenja, 25. jula, pod sloganom: „Uradite jednu stvar – Do one thing pozivajući sve da urade bar jednu aktivnost koja unapređuje napore da se spreči utapanje.

Ovaj događaj globalnog karaktera služi kao prilika da se istakne tragičan i dalekosežan uticaj utapanja na porodice i zajednice i da se ponude rešenja kako bi se ono sprečilo i spasili životi.

Procenjuje se da se svake godine u svetu utopi 236.000 ljudi, a utapanje je među deset vodećih uzroka smrti dece i omladine uzrasta od 1 do 24 godine. Više od 90% smrtnih slučajeva utopljenika dešava se u rekama, jezerima, bunarima i rezervoarima za vodu u domaćinstvima, kao i u zemljama sa niskim i srednjim prihodima, pri čemu su deca i adolescenti u ruralnim područjima više pogođeni.

 

Utapanje i brojevi

 

 • Utapanje je uzrok više od 2,5 miliona smrtnih slučajeva u svetu koji se mogu sprečiti u toku protekle decenije (ovaj broj ne uključuje slučajeve koji se mogu pripisati katastrofama poput poplava i incidenata u vodnom saobraćaju);
 • SZO procenjuje da je 2019. godine 235.600 ljudi u svetu umrlo usled utapanja;
 • To je značajno međunarodno pitanje koje do danas ostaje uglavnom neprepoznato u odnosu na njegovu veličinu i posledice;
 • Utapanje je među deset vodećih uzroka smrti kod dece i mladih uzrasta od 1 do 24 godine u svakom regionu sveta;
 • Više od 90% smrtnih slučajeva usled utapanja dešava se u rekama, jezerima, bunarima, posudama za skladištenje vode u domaćinstvu i bazenima za plivanje, kao i u slabo i srednje razvijenim zemljama;
 • Katastrofe povezane sa poplavama sve više pogađaju milione ljudi širom sveta, delimično zbog povećanja štetnog uticaja klimatskih promena, a utapanje je vodeći uzrok smrti tokom poplava;
 • Preko 60% svih smrtnih slučajeva utopljenika je u regionima zapadnog Pacifika i jugoistočne Azije. Stope umrlih od utapanja na 100.000 stanovnika su najviše u regionu zapadnog Pacifika, a zatim u afričkom regionu;
 • Stope utapanja razlikuju se za preko 68 puta između zemalja sa najnižom i najvećom stopom;
 • U Srbiji je tokom 2020. godine zabeleženo 55 smrtnih slučajeva usled davljenja i potapanja, od toga 45 (81,8%) među osobama muškog pola, a 10 (18,2%) među osobama ženskog pola.

 

Utapanje je problem koji pogađa sve nacije sveta. Ono se može svakom desiti, ali nikom ne bi trebalo da se desi, jer se svako utapanje može sprečiti organizovanim merama društva.

Sve zainteresovane strane se pozivaju da obeleže Svetski dan prevencije utapanja, naglašavajući potrebu za hitnim, koordinisanim i multisektorskim delovanjem na proverenim merama kao što su:

 • Postavljanje barijera koje kontrolišu pristup vodi

Globalno, najveće stope smrtnih slučajeva usled utapanja javljaju se kod dece uzrasta 1-4 godine, od kojih se većina udavi veoma blizu kuće. Globalni izveštaj o utapanju identifikuje faktore rizika za utapanje kod dece kao što su:

- izostanak ili neadekvatan nadzor,

- nedostatak barijera za sprečavanje pristupa vodi i

- niska svesnost o opasnosti odraslih koji čuvaju decu.

 • Obezbeđivanje bezbednih mesta, daleko od vode, za čuvanje dece predškolskog uzrasta, sa osposobljenim pružaocima ovih usluga

Globalno, deca uzrasta 1–4 godine su najpodložnija utapanju jer su veoma pokretna i mogu pasti u otvorenu vodu ili nepravilno zatvorene kolekcije vode iz kojih ne mogu izaći. Nedostatak roditeljeve ili starateljeve svesti o rizicima i prevenciji utapanja u detinjstvu, neadekvatan nadzor i prečesti ili dug boravak u blizini vodenih površina predstavljaju značajne faktore rizika za utapanje u ovoj starosnoj grupi.

 • Podučavanje veštini plivanja (obuke neplivača), bezbednosti na vodi i bezbednog spasavanja

Utapanje je vodeći uzrok smrti dece u svim zemljama, iako preko 90% slučajeva otpada na slabo i srednje razvijene zemlje. Ovo je globalno dovelo do povećanog interesovanja za obuku neplivača za veštine plivanja i načina prevencije utapanja. Veoma korisna mera je angažovanje spasilaca na što je više moguće plaža, a obavezno na bazenima.

 • Obučavanje posmatrača i namernika u bezbednom spasavanju i reanimaciji

Spasavanje i reanimacija su ograničenog uticaja na smanjenje smrtnosti od utapanja i morbiditet (resursi su više isplativi kada se primeni na prevenciju utapanja) ali obučenost  namernika za spasavanje i reanimaciju mogu da načine razliku između života i smrti kod pojedinca koji se nalaze u situaciji utapanja.

 • Postavljanje i sprovođenje propisa o bezbednoj plovidbi, transportu i trajektu; i
 • Poboljšanje upravljanja rizikom od poplava.

 

                                                                                          

 

Obuka neplivača uzrasta od 5 do 11 godina je jedna od najboljih mera prevencije utapanja, naročito u gradovima na velikim rekama.

 

 

#DrowningPrevention

 

Izvor:

 1. https://www.who.int/campaigns/world-drowning-prevention-day/2022
 2. Preventing drowning: an implementation guide. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju