Novosti12. MAJ, MEĐUNARODNI DAN MEDICINSKIH SESTARA NAŠE MEDICINSKE SESTRE - NAŠA BUDUĆNOST

12.05.2023


12. maja, na godišnjicu rođenja Florens Najtingel, svake godine širom sveta obeležava se Međunarodni dan medicinskih sestara. Međunarodni savet medicinskih sestara (ICN) objavio je slogan za ovogodišnju kampanju: „Naše medicinske sestre - naša budućnost“

Ova međunarodna organizacija istakla je težnju za osnaženo sestrinstvo u budućnosti kako bi se medicinske sestre suočile sa globalnim zdravstvenim izazovima i poboljšale globalno zdravlje za sve. Međunarodni savet medicinskih sestara još smatra da moramo da učimo iz lekcija pandemije i da ih pretočimo u akcije za budućnost koje će obezbediti da medicinske sestre budu zaštićene, poštovane i cenjene.

Ova međunarodna asocijacija pokrenula je kampanju koja ima za cilj da učini profesiju važnom u budućnosti, pomerajući medicinske sestre od nevidljivih do neprocenjivih u očima kreatora politike, javnosti i svih onih koji donose odluke koje utiču na pružanje i finansiranje zdravstvene zaštite.

Profesija sestrinstva je dugi niz godina aktivno profesionalno uključena u rad u oblasti javnog zdravlja. Povezanost sestrinstva i javnog zdravlja je suštinska, praktična i neraskidiva, zasnovana pre svega na zajedničkoj usmerenosti ka unapređenju i očuvanju zdravlja pojedinaca, grupe i zajednice, prevenciji bolesti i težnji ka povećanju kvaliteta života, ali i činjenici da zdravstveno vaspitanje istovremeno predstavlja i integralni deo zdravstvene nege, kao primenjene medicinske discipline, i jedan od osnovnih metoda rada u javnom zdravlju. Na Institutu za javno zdravlje Vojvodine rade medicinske sestre sa visokim obrazovanjem i postdiplomskim studijama, 4 koje su završile master strukovne studije iz oblasti javnog zdravlja (Jelena Kovačev, Snežana Stupavski, Violeta Popović i Radmila Zobenica) i jedna sestra sa završenim specijalističkim studijama (Ankica Vukas), kao i 9 sestara sa srednjom stručnom spremom.

Mnoge medicinske sestre su u želji za profesionalnim usavršavanjem i formalnim obrazovanjem stekle diplome akreditovanih programa na visokoškolskim ustanovama i medicinskim fakultetima. Danas, postoji 8 nivoa obrazovanja za zvanje medicinske sestre: medicinska sestra tehničar, viša medicinska sestra, strukovna medicinska sestra, master strukovna medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra (akademske studije u trajanju od 4 godine), master akademsko zvanje i doktorske studije. Nedovoljan broj i migracija sestra, prekvalifikacije iz zvanja koja nisu medicinski smerovi srednje škole, izostavljanje novih zvanja iz kataloga radnih mesta, verifikacija diplome visokog obrazovanja, detaljno formulisanje naziva novih zanimanja u klasifikaciji zanimanja, određivanje koeficijenta za nova zvanja, a samim tim i visine zarada i povećanja proseka samo su neki od problema sa kojima se suočavaju sestre u Srbiji danas.

Ono što nedostaje je veća podrška države i nadležnih ministarstava u oblasti njihovog rada i finansijska podrška države, odnosno zdravstvenih ustanova u stipendiranju sestara koje treba da se obrazuju u onoj meri u kojoj je to moguće.

Akademik Vladimir Kostić rekao je o medicinskim sestrama:

Ipak, imam posebnu želju da nešto kažem o svojim medicinskim sestrama. Ako se kome divim nakon svih ovih godina, onda su to one. Zašto? Mi lekari smo nalazili u igrama moći, ugleda, uspeha, zvanja i tuđe zahvalnosti nekakav smisao i razloge svoga delovanja. One nisu dobijale ništa od toga. Godinama ih gledam kako dolaze mlade, vitke i lepe, neke gotovo deca, nenavikle na disciplinu i nesanicu, da bi im ruke odmah gurnuli u gnoj, krv i fekalije, utanačili im susret sa ljudskim jadom duž "via dolorosa" krhke egzistencije po pravilu pojedinačnih i neuporedivih nesreća, tražeći im osmeh i razumevanje kao nešto što se podrazumeva. Bez priznanja okoline, bez zahvalnosti i uz brz zaborav i onih koji im se u bolesničkim krevetima kunu na večno pamćenje, često nepoštovane u hijerarhiji koju medicina podrazumeva, one su definitivno grupa čije se prisustvo u velikoj većini i bitno zasniva na njihovom osećaju vokacije, posvećenosti i nečega što im nije lako da definišem, ali hajde da to nazovem osećajem dužnosti“.

DRAGE MEDICINSKE SESTRE,

ČESTITAMO VAM VAŠ DAN I HVALA NA SVEMU!

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju