NovostiMeđunarodni dan porodice - Tema za 2023. godinu: „Demografski trendovi i porodice“

15.05.2023

Krajem 2022. godine svetska populacija je dostigla osam milijardi ljudi. Okarakterisan od strane generalnog sekretara Ujedinjenih nacija kao „prekretnica u ljudskom razvoju“, ovaj značajan događaj ilustruje veliki napredak u zdravlju koji je produžio ljudski životni vek. Rast stanovništva će se nastaviti, iako nešto sporijim tempom. Predviđeno je da će dostići 9,8 milijardi u 2050. i 11,2 milijarde u 2100. godini, što povećava zabrinutost za mogućnosti održive urbanizacije i upravljanje klimatskim promenama.


Demografske promene su jedan od najvažnijih trendova koji utiču na naš svet i na život i dobrobit porodica širom sveta. Demografski trendovi su uglavnom oblikovani stopama fertiliteta i mortaliteta. Pad stope fertiliteta rezultira dobrobiti porodica jer su u mogućnosti da ulažu u zdravlje i obrazovanje svoje dece, što zauzvrat pomaže u smanjenju siromaštva i boljem društveno-ekonomskom razvoju.

Istraživanja pokazuju da smanjenje plodnosti takođe povećava učešće žena u radu. S druge strane, opadanje fertiliteta rezultira porodicama sa manjim brojem članova za koje je manje verovatno da će biti u mogućnosti da se nose sa brigom o domaćinstvu. Kao takve, u vremenima nezaposlenosti ili bolesti, porodice imaju manje članova na koje se mogu osloniti. Štaviše, niske stope fertiliteta mogu oslabiti radnu snagu i društvene strukture izazivajući drastične posledice koje je teško predvideti, a koje se mogu kretati od socijalne sigurnosti do rodne ravnopravnosti.

Obeležavanje Međunarodnog dana porodice 2023. godine ima za cilj podizanje svesti o uticaju demografskih trendova na porodice.

Iz istorijata Međunarodnog dana porodice:

Tokom 1980-ih, Ujedinjene nacije su počele da usredsređuju pažnju na pitanja u vezi sa porodicom. 1983. godine, na osnovu preporuka Ekonomskog i socijalnog saveta, Komisija za socijalni razvoj u svojoj rezoluciji o ulozi porodice u razvojnom procesu (br. 1983/23) zatražila je od generalnog sekretara da se utiče na povećanje svesti među donosiocima odluka i javnosti o problemima i potrebama porodice, kao i o efikasnim načinima zadovoljenja tih potreba.

U svojoj rezoluciji br. 1985/29, od 29. maja 1985. godine, Savet je pozvao Generalnu skupštinu UN da razmotri mogućnost uključivanja u privremeni dnevni red svog 41. zasedanja tačke pod nazivom „Porodice u procesu razvoja“, s ciljem da razmotri zahtev Generalnog sekretara da pokrene proces razvoja globalne svesti o uključenim pitanjima usmerenih ka vladama, međuvladinim i nevladinim organizacijama i javnom mnjenju.

Kasnije, na osnovu preporuka Komisije za socijalni razvoj, formulisanih u njenom 30. krugu zasedanja, Skupština je pozvala sve države da iznesu svoje stavove u vezi sa mogućim proglašenjem Međunarodne godine porodice i da ponude svoje komentare i predloge.

Savet je takođe zatražio od Generalnog sekretara da Generalnoj skupštini UN na njenom 43. zasedanju podnese sveobuhvatan izveštaj, zasnovan na komentarima i predlozima država članica o mogućem proglašenju takve godine i drugim načinima i sredstvima za poboljšanje položaja i dobrobiti porodice i intenzivira međunarodnu saradnju kao deo globalnih napora za unapređenje društvenog napretka i razvoja.

Generalna skupština UN je u svojoj rezoluciji br. 44/82, od 9. decembra 1989. godine, proglasila Međunarodnu godinu porodice.

Generalna skupština UN je 1993. godine u rezoluciji A/RES/47/237 odlučila da se 15. maj svake godine obeležava kao Međunarodni dan porodice. Ovaj dan pruža priliku za unapređenje svesti o pitanjima koja se odnose na porodice i za povećanje znanja o socijalnim, ekonomskim i demografskim procesima koji utiču na porodice.

 

Dana 25. septembra 2015. godine, 193 države članice Ujedinjenih nacija jednoglasno su usvojile Ciljeve održivog razvoja, set od 17 ciljeva sa svrhom da eliminišu siromaštvo, diskriminaciju, zlostavljanje i preventabilne bolesti, baveći se uništavanjem životne sredine i početkom „ere razvoja - za sve ljude i svuda“.

Porodice i porodično orijentisane politike i programi su vitalni za postizanje mnogih od ovih ciljeva.

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju