NovostiOktobar mesec pravilne ishrane i 16. oktobar svetski dan hrane

09.10.2017

Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) obeležava svake godine 16. oktobar – Svetski dan hrane, dan kada je ova organizacija i osnovana 1945. godine. U Srbiji se 16. oktobar – Svetski dan hrane obeležava od 2001. godine uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ove godine Svetski dan hrane, 16. oktobar obeležava se pod sloganom: „Promenimo budućnost migracija - unapredimo bezbednost hrane i poljoprivredni  razvoj” apelujući na jedan od najvećih problema današnjice - migracije stanovništva. Veliki broj  ljudi je prisiljen  da napusti svoje domove  zbog ratnih sukoba i/ili političke nestabilnosti. Glad, siromaštvo i ekstremne vremenske prilike kao posledica klimatskih promena su takođe faktori koji doprinose pojavi migracije stanovništva. U 2015. godini u svetu je bilo 244 miliona migranata, što predstavlja povećanje od 40% od 2000. godine do danas. Ovaj broj uključuje 150 miliona ljudi koji migriraju zbog posla. Iste godine, 65,3 miliona ljudi širom sveta prisilno je raseljeno zbog sukoba i progona, uključujući preko 21 milion izbeglica, 3 miliona azilanata i preko 40 miliona interno raseljenih lica,  a više od 19 miliona ljudi je interno raseljeno zbog prirodnih nepogoda. Oko trećina svih migranata  je uzrasta  od  15 do 34 godina, a žene čine skoro polovinu svih migranata. Veliki broj migranata potiče iz seoskih sredina, a mnogi od njih dolaze u zemlje u razvoju koje imaju inače vrlo oskudne resurse. Razvoj poljoprivrede može stvoriti uslove za bolju zaradu i može doprineti ne samo povećanju poljoprivredne proizvodnje, već i smanjenju migracija iz ruralnih sredina. FAO sarađuje sa vladama, agencijama UN-a, privatnim sektorom, civilnim društvom i lokalnim zajednicama, u rešavanju migracija kroz politike poljoprivrednog razvoja.

Svetski dan hrane je i prilika da se ukaže na značaj postizanja cilja održivog razvoja - bez gladnih do 2030. godine.

Ključne poruke Svetskog dana hrane 2017. godine:

  1. Neophodne su humanitarne akcije u cilju prikupljanja pomoći radi rešavanja problema ishrane i higijene.
  2. Dalje ulaganje u razvoj poljoprivrede kroz inovativne politike.
  3. Prilagođavanje poljoprivredne proizvodnje klimatskim promenama i rešavanje problema bezbednosti hrane u klimatski osetljivim područjima.
  4. Stvaranje uslova za održivi poljoprivredni razvoj kako bi se obezbedili uslovi za povratak raseljenih lica.

 

 

Svake godine se u oko 150 zemalja širom sveta organizuje veliki broj događaja - od maratona preko izložbi, predstava, takmičenja i u cilju obeležavanja 16. oktobra Svetskog dana hrane.

Institut za javno zdravlje Vojvodine i ove godine u mesecu oktobru kada se obeležava Svetski dan hrane, podseća na značaj pravilne ishrane  za očuvanje i unapređenje zdravlja. Osnovni principi pravilne ishrane su redovnost obroka tokom dana, pravilan izbor namirnica koje koristimo u svojoj ishrani, način njihove pripreme, ali i količina pojedinih namirnica koje svakodnevno koristimo.

Institut za javno zdravlje Vojvodine i ove godine povodom kampanje Oktobar mesec pravilne ishrane i 16. oktobar svetski dan hrane sprovodi niz aktivnosti: raspisuje konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovih škola na temu „Hrani se pravilno i budi zdrav", organizuje svečanu priredbu sa dodelom nagrada za autore najboljih likovnih i literarnih radova, organizuje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike kao i edukacije za prosvetne radnike i saradnike,  priprema štampana zdravstveno-vaspitna i edukativna sredstva plakat i agitku, u saradnji sa studentima i nastavnicima Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizuje demonstracije pripreme obroka po principima pravilne ishrane,

«

Aktuelnosti/Novosti

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju