KampanjeEdukativni kalendar za decu za 2018. godinu: „Životna sredina i zdravlje“

18.01.2018

Edukativni kalendar za decu za 2018. godinu:

„Životna sredina i zdravlje“

 

Od 2004. godine Institut za javno zdravlje Vojvodine, uz podršku Gradske uprave za zdravstvo Grada Novog Sada, publikuje edukativne kalendare namenjene zdravstveno-vaspitnom radu sa decom predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta (6-10 godina), uz prateću obuku za vaspitače, učitelje i zdravstvene radnike zaposlene u obrazovnim ustanovama Grada Novog Sada.kalendar naslovna

Ove godine, tema edukativnog kalendara za decu jeste „Životna sredina i zdravlje“. U njemu su obrađene sledeće teme: 1) Zdrava voda za piće i rekreaciju; 2) Šta sve zagađuje vazduh? 3) Kako čuvamo i delimo hranu; 4) Smanjenje buke u gradu; 5) Pravilno razvrstavanje i uklanjanje otpada; 6) Briga o kućnim ljubimcima; 7) Čuvanje zelenila i rekreacija u gradu; 8) Čuvanje energije (čuvamo zimi - toplotu a leti – hladnoću; čuvamo vodu; čuvamo električnu energiju); 9) Ko brine o čistoći i lepoti grada i zgrada?; 10) Higijena u školama - šta učenici mogu da urade? 11) Moja pomoć da stan ostane čist i 12) Volontiranje za zdravlje i zdravu životnu sredinu.

Štampano zdravstveno-vaspitno sredstvo za rad sa decom predškolskog i mlađeg osnovnoškolskog uzrasta u formi edukativnog kalendara (praćeno odgovarajućim ilustracijama, kreativnim radionicama, igrama, kratkim vežbama i „linkom“ na internet stranicu) omogućava savremen pristup u obradi odabrane zdravstveno-vaspitne teme. Edukativni kalendar se tokom cele godine nalazi u prostoru u kojem deca borave i svojim ilustracijama i porukama podstiče inicijativu za razgovor i interesovanje dece, a edukatorima omogućava da pokrenu temu i da se, u zavisnosti od potrebe i interesovanja, vrate na već obrađene oblasti. Istovremeno, prateći edukativni materijal daje teorijsku osnovu vaspitačima i učiteljima za rad sa decom, kao i dodatnu sigurnost u komunikaciji sa roditeljima kada su u pitanju odabrane teme.

Institut za javno zdravlje Vojvodine organizuje 17. i 19. januara 2017. godine obuke za zaposlene u zdravstvenim ustanovama (akreditovan kurs kod Zdravstvenog saveta Srbije) i obrazovanju, na kojima će se kao teoretske teme obraditi: Zdravstvena bezbednost vode za piće i rekreaciju, Kvalitet vazduha i nivo buke u životnoj sredini, Zdravstvena bezbednost hrane, Upravljanje otpadom i zaštita zdravlja ljudi i Školska higijena i zdravlje dece, predavači su lekari specijalisti higijene i nastavnici Katedre za higijenu Medicinskog fakulteta u N. Sadu (prof. dr Sanja bijelović, prof. dr Jelena Bjelanović, doc. dr Milka Popović i asist. dr Radmila Velicki), dok će praktični okvir dati predavači iz Centra za promociju zdravlja Instituta.

U elektronskom obliku ovi kalendari (zajedno sa pratećim edukativnim materijalima i kurikulumima radionica) dostupni su na stranici: http://www.izjzv.org.rs/uploads/kalendari_zdravlja ili skeniranjem QR-koda.
QR kod

 

«

Aktuelnosti/Kampanje

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju