Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda NA 27/2018

31.10.2018

»

Prva izmena poziva za podnošenje ponuda sa obrascem ponuda NA 27/2018 i prečišćen tekst sa izmenama

31.10.2018

»

Odluka o dodeli ugovora, LABORATORIJSKI MATERIJAL-HRANLJIVE PODLOGE, OP 12/2018

29.10.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 27/2018 Popravka aparata za ekstrakciju masti

26.10.2018

»

Poziv i konkursna dokumentacija OP 14-2018 LABORATORIJSKA OPREMA 4-ORMANI

26.10.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 26/2018 REPREZENTACIJA VAN USTANOVE

26.10.2018

»

Prva izmena i prečišćen tekst, Kancelarijski materijal, MN 21/2018

25.10.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 25/2018-SOFTVER ZA STATISTIČKU OBRADU PODATAKA

24.10.2018

»

Odluka o dodeli ugovora OP 13/2018 LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

23.10.2018

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija , Kancelarijski materijal, MN 21/2018

19.10.2018

»

Odluka o dodeli ugovora HTZ oprema MN 22/2018

17.10.2018

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 22/2018-KARTICE ZA OZNAČAVANJE PODLOGA

15.10.2018

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 23/2018 POPRAVKA MAŠINE ZA SUDOVE MIELE

08.10.2018

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 24/2018- ČETKE ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUĐA

08.10.2018

»

Poziv i konkursna dokumentacija MN 22/2018, Zaštitna odeća- HTZ oprema

05.10.2018

»

OP - 13/2018 LABORATORIJSKI MATERIJAL - TESTOVI 4, Prvo pojašnjennje, prve izmene i prečišćen tekst Konkursne dokumentacije

05.10.2018

»

01-2062/8 Odluka o dodeli Narudžbenice NA - 23/2018, Popravka mašine za sudov Miele

05.10.2018

»

Odluka o dodlei ugovora NA 24/2018-ČETKE ZA PRANJE LABORATORIJSKOG POSUĐA

05.10.2018

»

Odluka o dodeli ugovora NA 22/2018-KARTICE ZA OZNAČAVANJE PODLOGA

05.10.2018

»

Poziv i konkursna dokumentacija OP 13-2018, LABORATORIJSKI MATERIJAL-TESTOVI 4

01.10.2018

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju