Obavestenje o obustavi postupka OP 17-20-2020 PRIBOR 6

29.01.2021

»

Odluka o obustavi postupka OP 17-2-2020 PRIBOR 6

18.01.2021

»

Odluka o dodeli ugovora 2 OP 17-2-2020 PRIBOR 6

18.01.2021

»

Odluka o dodeli ugovora 17-2-2020 PRIBOR 6

18.01.2021

»

Obavestenje o zakljucenom Ugovoru OP 17-1-2020 Pribor 6

15.01.2021

»

Odluka o izmeni ugovora MN-27/2019

14.01.2021

»

Obavestenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava MN 24-2020 TONERI

11.01.2021

»

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda OP 17-2-2020 PRIBOR 6

05.01.2021

»

Preciscen tekst sa prvim izmenama KD OP 17-2-2020 PRIBOR 6

05.01.2021

»

Prve izmene Konkursne dokumentacije OP 17-2-2020 PRIBOR 6

05.01.2021

»

Obavestenje o obustavi postupka OP 17-1-2020 Pribor 5

05.01.2021

»

Obavestenje o zakljucenim ugovorima OP 17-1-2020 Pribor 5

05.01.2021

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju