Prva izmena i prečišćen tekst Konkursne dokumentacije MN-06/2019, Medicinski i laboratorijski materijal-hemikalije

27.02.2019

»

Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke MN-06/2019, Medicinski ilaboratorijski materijal-hemikalije

27.02.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru-izdavanju narudžbenica NA-01/2019, tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata

26.02.2019

»

Obaveštenje o obustavi postupka NA-01/2019 , tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata

26.02.2019

»

Poziv i konkursna dokumnetacija MN-06/2019, Medicinski i laboratorijski materijal-hemikalije

21.02.2019

»

Odluka o dodeli ugovora MN-05/2019, Medicinski i sanitetski materijal

20.02.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN-01/2019- Električna energija

19.02.2019

»

Odluka o obustavi postupka NA-01/2019, Tekuće popravke i odražavanje mernih i kontrolnih instrumenata

19.02.2019

»

Odluka o dodeli ugovora NA-01/2019, Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata

19.02.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN-04/2019, Rezervni delovi za automobile

14.02.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN-03/2019, Usluge pranja laboratorijskog posuđa

13.02.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru MN-02/2019, Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja i protivpožarne zaštite

13.02.2019

»

Prvo pojašnjenje Poziva za podnošenje ponuda NA-01/2019, Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata-usluge

11.02.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP-19/2018, Laboratorijski testovi 6

08.02.2019

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru OP 18/2018, Hranljive podloge 3

06.02.2019

»

Poziv i konkursna dokumentacije NA-01/2019-Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata- usluge etaloniranja i baždarenja

06.02.2019

»

Odluka o dodeli ugovora MN-04/2019, Rezervni delovi za automobile

05.02.2019

»

Obaveštenje o obustavi postupka OP- 19/2018, Laboratorijski testovi 6, partija 4

05.02.2019

»

Prva izmena, prečišćen tekst Konkursne dokumentacije i Obevaštenje o produženju roka za podnošenje ponuda MN 05-2019, Medicinski i sanitetski materijal

05.02.2019

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije MN-05/2019, Medicinski i sanitetski materijal

04.02.2019

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju