Odluka o dodeli ugovora NA-07/2020, Usluge satelitskog praćenja vozila

30.04.2020

»

Prve izmene i prečišćen tekst konkursne dokumentacije MN11-2020, Usluge mobilne telefonije

30.04.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija MN-11/2020, Usluge mobilne telefonije

29.04.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija MN-07/2020, Materijal za saobraćaj-benzin i dizel

27.04.2020

»

Prvo pojašnjenje konkursne dokumentacije MN-07/2020, Materijal za saobraćaj-benzin i dizel

27.04.2020

»

Obaveštenje o zaključenim ugovorima OP 02/2020 HRANLJIVE PODLOGE

24.04.2020

»

Odluka o dodeli ugovora MN 06/2020 Materijal za održavanje higijene

24.04.2020

»

Peto pojašnjenje Konkursne dokumentacije OP 07/2020 LABORATORIJSKI PRIBOR

24.04.2020

»

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA I KONKURSNA DOKUMENTACIJA MN 09-2020 PRIRODNI GASOVI

23.04.2020

»

Odluka o obustavi postupka OP-06/2020, LABORATORIJSKI TESTOVI 2

23.04.2020

»

Odluka o dodeli ugovora OP-06/2020, LABORATORIJSKI TESTOVI 2

23.04.2020

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NA-06/2020 , Kancelarijski materijal

23.04.2020

»

Drugo pojašnjenje konkursne dokumentacije OP-09/2020, Laboratorijsko staklo

22.04.2020

»

Odluka o dodeli ugovora MN-08/2020, Usluge održavanja računarskog programa

22.04.2020

»

PRVO POJAŠNJENJE, PRVE IZMENE I PREČIŠĆEN TEKST SA PRVIM IZMENAMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE OP 08/2020 LAB. PRIBOR 2

21.04.2020

»

Obaveštenje o sprovedenom postupku NA 02-2020 Medicinski i sanitetski materijal

16.04.2020

»

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda OP 07-2020 LAB. PRIBOR

16.04.2020

»

Četvrto pojašnjenje, Druge izmene i Prečišćen tekst sa drugim izmenama konkursne dokumentacije za OP 07-2020 LAB. PRIBOR

16.04.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA-07/2020, Usluge satelitskog praćenja vozila

16.04.2020

»

Prv o pojašnjenje KOnkursne dokumentacije OP-09/2020, Laboratorijsko staklo

16.04.2020

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju