01-351-17 Obaveštenje o obustavi postupka OP 02-2020 HRANLJIVE PODLOGE

30.03.2020

»

Četvrto pojašnjenje konkursne dokumantacije OP-06/2020 Laboratorijski testovi 2

30.03.2020

»

Poziv za podnošenje ponuda sa obrascem ponude NA 06/2020- Kancelarijski materijal

27.03.2020

»

Obaveštenje o obustavi postupka i obaveštenje o zaključenom ugovoru NA-05/2020

27.03.2020

»

Obaveštenje o zaključenom ugovoru i obaveštenje o obustavi postupka NA-03/2020 Etaloniranje

26.03.2020

»

Odluka o dodeli ugovora i odluka o obustavi postupka OP-03/2020, LABORATORIJSKA PLASTIKA

26.03.2020

»

Obaveštenje o obustavi postupka NA-02/2020, Medicinski i sanitetski materijal

26.03.2020

»

Treće pojašnjenje, treće izmene, prečišćen tekst sa trećim izmenama konkursne dokumentacije OP-06/2020 Laboratorijski testovi 2

25.03.2020

»

Drugo pojašnjenje, druge izmene, prečišćen tekst i obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda OP-06/2020-Laboratorijski testovi 2

23.03.2020

»

Odluka o dodeli ugovora MN-05/2020, Reprezentacija van ustanove

23.03.2020

»

Odluka o obustavi postupka NA-05/2020, tekuće popravke i održavanje

23.03.2020

»

Odluka o dodeli ugovora NA-05/2020, tekuće popravke i održavanje

23.03.2020

»

Prvo pojašnjenje, prve izmene i prečišćen tekst konkursne dokumentacije OP-06-2020, LABORATORIJSKI TESTOVI 2

18.03.2020

»

01-418-11 Odluka o obustavi postupka NA 03-2020 Etaloniranje

18.03.2020

»

01-418-10 Odluka o dodeli ugovora NA 03-2020 Etaloniranje

18.03.2020

»

01-397-12 Odluka o obustavi postupka-NA 02-2020 Medicinski i sanitetski materijal

18.03.2020

»

01-397-11 Odluka o dodeli ugovora - NA 02-2020 -Medicinski i sanitetski materijal

18.03.2020

»

01-351-14 Odluka o obustavi postupka OP 02-2020 Hranljive podloge

18.03.2020

»

01-351-12 Odluka o dodeli ugovora OP 02-2020 Hranljive podloge

18.03.2020

»

01-428-13 Odluka o dodeli ugovora - MN 04-2020 Hemikalije

18.03.2020

»

Javne nabavke/

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju