Saveti i preporuke20. APRIL – DAN PLANETE ZEMLJE - 50 GODINA OBELEŽAVANJA –

16.04.2020
  1. APRIL – DAN PLANETE ZEMLJE

- 50 GODINA OBELEŽAVANJA –

 

            Ove godine se 22. aprila obeležava 50 godina od uspostavljanja Dana planete Zemlje.

Na konferenciji UNESCO-a 1969. godine Džon Mek-Konel prvi put je predstavio ideju obeležavanja Dana planete Zemlje i iste godine je dizajnirana Zastava Zemlje, a sam naziv Earth day prvi put je upotrebio gradonačelnik San Franciska, Džozef Alioto, 21. marta 1969. godine.

Ipak, ovaj datum obeležava se širom sveta tek od 1992. godine, kada je na Konferenciji UN o životnoj sredini u Brazilu ustanovljen dugoročni Program promocije održivog razvoja. Na predlog bolivijske vlade 2009. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je ovaj datum međunarodnim Danom planete Zemlje.

Najvažnije teme kojima se bavi ova kampanja su:

  • klimatske promene (praćenje, uticaj, prevencija),
  • smanjenje zagađenja životne sredine plastikom,
  • zaštita ugroženih vrsta,
  • potreba širenja ekološke svesti,
  • ekološko vaspitanje i obrazovanje i
  • podsticanje aktivnosti ekoloških pokreta.

Tema Dana planete zemlje u 2020. godini je aktivnosti za sprečavanje klimatskih promena. Ogroman izazov, ali i propuštene prilike za aktivnosti u vezi sa klimatskim promenama, izdvojili su to pitanje kao najuticajniju temu ove pedesetogodišnjice.

            Klimatske promene predstavljaju najveći izazov budućnosti čovečanstva i ekosistema za održanje života koji naš svet čine naseljivim.

Na početku, Dan planete Zemlje bio je jedinstven odgovor na okruženje u krizi - izlivanje nafte, smog, reke toliko zagađene naftom da su bukvalno gorele.

  1. aprila 1970. godine 20 miliona Amerikanaca - tada 10% američke populacije - izašlo je na ulice, fakultetske kampuse i stotine gradova, kako bi protestovali zbog ekološkog neznanja i zahtevali novi put za našu planetu.

Prvi Dan planete Zemlje zaslužan je za pokretanje modernog ekološkog pokreta, a sada je prepoznat kao najveći građanski događaj na planeti. Bio je povod za razvoj zakonske regulative iz ove oblasti, kako u mnogim državama, tako i u međunarodnom pravu.

Dan planete Zemlje i dalje ima veliki međunarodni značaj: 2016. godine Ujedinjene nacije izabrale su 22. april kao dan kada je na snagu stupio istorijski Pariski sporazum o klimatskim promenama, prvi takve vrste, posle propasti Kjoto protokola, koji su potpisale sve države sveta.

Kao glavni cilj države su odredile zadržavanje povećanja globalne prosečne temperature znatno ispod 2°C u odnosu na pre-industrijski period, što je veliki broj naučnika odredio kao granicu koju ne bi trebalo preći. Predviđeno je da se ovaj cilj ispuni tako što će se članice potruditi da  emisija gasova staklene bašte na globalnom nivou raste još svega nekoliko godina, nakon čega bi se krenulo u brze redukcije u skladu sa najboljom dostupnom naukom.

Sve države potpisnice dužne su da predstave svoje petogodišnje nacionalne planove za emisije gasova staklene bašte. Svaka država samostalno kreira svoje politike u skladu sa mogućnostima, a takođe postoji i obaveza redovnog podnošenja izveštaja kako bi se pratili rezultati. Ideja je da borba protiv klimatskih promena postane i pitanje prestiža i ponosa, što bi podstaklo države na dalju saradnju kako bi ostvarile što bolje rezultate.

Prva prilika za presek stanja biće ova godina, kada će države predstaviti svoje nove petogodišnje planove. Prema sadašnjim procenama, čak i kada bi države u potpunosti ostvarile ono što piše u njihovim planovima, ponovo bi nas očekivalo zagrevanje između 2,7 i 3,5°C.

 

Institut za javno zdravlje Vojvodine predstavlja ustanovu u sistemu javnog zdravlja koja je po Zakonu o javnom zdravlju nadležna za sledeće poslove u oblasti životne sredine i zdravlja stanovništva:

- praćenje i analiza stanja životne sredine, odnosno analiza vode (površinske i podzemne vode, vode koje se koriste za piće i rekreaciju), vazduha, zemljišta, buke u naseljenim mestima vezano za uticaje na zdravlje;

- praćenje i kontrola kvaliteta i zdravstvene ispravnosti vode za piće i procena uticaja njenog zagađenja na zdravlje stanovništva;

- praćenje i kontrola zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u cilju nadzora kroz posebne programe ministarstva zdravlja i lokalne samouprave i procena njihovog uticaja na zdravlje stanovništva;

- praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i procena rizika po zdravlje u vezi sa uticajima iz životne sredine, uključujući i procenu epidemiološke situacije;

- davanje mišljenja o dokumentima prostornog i urbanističkog planiranja, uključujući i tehničku dokumentaciju, u smislu zakona kojim se uređuje planiranje i izgradnja u delu koji se odnosi na zdravlje stanovništva;

- procena rizika po zdravlje stanovništva na osnovu registra izvora (katastra) zagađivanja i

- širenje saznanja i uključivanje stanovništva u akcijama unapređenja stanja životne sredine.

 

            Sastavni deo analize zdravstvenog stanja stanovništva AP Vojvodine i Grada Novog Sada čini prikaz stanja životne sredine, sa detaljnijim prikazima: 1) kontrole bezbednosti hrane (sa kontrolom energetske i hranljive vrednosti obroka društvene ishrane), 2) kontrole kvaliteta vazduha; 3) kontrole zdravstvene ispravnosti/bezbednosti vode za piće i vode za rekreaciju i 4) buke u životnoj sredini: http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=4-21.

            Na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine dostupan je lokalni indeks kvaliteta vazduha Grada Novog Sada (http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=2-9) i mapa javnih bunara sa informacijama o ispravnosti vode za piće na teritoriji Južnobačkog okruga (http://izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=1).

Takođe, Institut za javno zdravlje Vojvodine već godinama posvećuje posebnu pažnju temama iz oblasti ekološkog vaspitanja i uvrštava ih u zdravstveno-vaspitni rad sa decom uzrasta 6-10 godina. Mnoge teme su obrađene u edukativnom „kalendaru zdravlja“ za decu iz 2018. godine, dostupnom na: http://www.izjzv.org.rs/?lng=lat&cir=0&link=4-78

 

 

 

Izvori:

1) https://www.earthday.org/earth-day-2020/

2) https://www.klima101.rs/pariski-sporazum/

3) Zakon o javnom zdravlju („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016, čl. 8, stav 3)

4) www.izjzv.org.rs

«

Aktuelnosti/Saveti i preporuke

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju