Saveti i preporukeVakcinacija kao žrtva sopstvenog uspeha

29.09.2017

Preuzeto iz časopisa EKO MED sa odobrenjem Doc.dr Mioljub Ristić

 U borbi protiv zaraznih bolesti, izuzimajući obezbeđivanje higijenski ispravne vode za piće, nijedna druga narodnozdravstvena mera nije u toj meri doprinela redukciji obolevanja i umiranja ljudi kao vakcinacija…

»

Informacija o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji Groznice Zapadnog Nila u AP Vojvodini

28.08.2017
 Groznica zapadnog Nila (Febris West Nile) pripada grupi vektorskih, prirodnožarišnih zoonoza. Virus koji izaziva ovo oboljenje  se održava u prirodnom ciklusu između brojnih vrsta ptica selica (divlje patke i guske, gavrani, svrake, čavke, domaći i divlji golubovi) i  komaraca.Na teritoriji naše zemlje oboljenje se registruje tokom toplih meseci  od maja do oktobra/novembra. Period od zaražavanja do pojave bolesti (inkubacija) traje od 2-15 dana

»

9. ŠTAMPAROVI DANI, Međunarodni simpozijum, "ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA"

24.08.2017

»

Trihineloza

31.05.2017

Trihineloza je jedna od najrasprostranjenijih zoonoza. Ovo oboljenje prouzrokuje valjkasta glista, trihinela spiralis (Trichinella spiralis), koja se u obliku larvi nalazi u mesu  zaraženih životinja. Upotreba takvog mesa u ishrani dovodi do infekcije ljudi.

»

Osnovne informacije o vrstama hepatitisa

31.05.2017
Hepatitis-i virusi su inflamatorni procesi na jetri uzrokovani različitim vrstama virusa. Prema vrsti virusa koji ih izazivaju, poznato je pet grupa oboljenja označenih kao A, B, C, D i E.

»

Noro virusi

31.05.2017

Norovirus je veoma zarazan virus (od 10 do 100 partikula virusa je dovoljno da se prenese infekcija). Prenosi se kontaktom sa zaraženom osobom ili kontaminiranim površinama, konzumiranjem kontaminirane vode ili hrane. Period inkubacije je kratak, 15-50 sati.

»

HPV (humani papiloma virus)

31.05.2017
HPV (humani papiloma virus) je virus koji se najčešće prenosi seksualnim odnosom. Pored hlamidije, HPV danas predstavlja najčešću seksualno-prenosivu infekciju/SPI (nekad su to bile sifilis i gonoreja).

»

HEMORAGIJSKA GROZNICA SA BUBREŽNIM SINDROMOM "MIŠIJA GROZNICA"

31.05.2017

Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (HGBS), poznata kao "mišija groznica"  je akutna virusna prirodnožarišna bolest.

»

Hepatitis A

30.05.2017
     Hepatitis A (HA) je akutno virusno oboljenje jetre prouzrokovano hepatitis A virusom (HAV).  HA predstavlja značajan epidemiološki problem u mnogim područjima sveta. Oboljenje se češće registruje kod školske dece i mlađih odraslih osoba.

»

Godišnji odmori i rizici po zdravlje

30.05.2017
Godišnji odmor je najlepši period u toku godine svakog radno aktivnog čoveka. Planiranje i organizacija putovanja su najvažniji segment svakog putovanja, a naročito ako putujete sa decom.  Retko razmišljamo o rizicima od zaraznih bolesti koje se mogu dobiti bilo tokom putovanja ili boravka na željenom odredištu.

»

Bolničke infekcije

30.05.2017

Bolničke infekcije (BI) utiču na povećanje morbiditeta, mortaliteta, kao i na povećanje troškova lečenja u zdravstvenim ustanovama. Registrovan porast morbiditeta i mortaliteta, svakako je povezan sa porastom rezistencije na antibiotike uzročnika BI. Procenjuje se da je preko 70% bakterijskih uzročnika BI rezistentno na najmanje jedan antibiotik koji se uobičajeno koristi u terapiji, dok je preko dve trećine bakterijemija nastalih u jedinicama intenzivne nege je izazvano multirezistentnim (MDR) ili panrezistentnim (PANR) mikroorganizmima (1,2,3).

»

Prevencija lajmske bolesti

11.05.2017

          Lajmska bolest je multisistemsko oboljenje izazvano spirohetom Borrelia burgdorferi, koju na čoveka prenosi krpelj svojim ubodom. Njeni glavni prirodni izvori su krpelji koji su zarazni u svim svojim razvojnim stadijumima.

        Klinička slika lajm borelioze, njen tok i procenat komplikacija, znatno variraju, što zavisi od mnogo faktora. Osnovni  marker prvog stadijuma oboljenja je  crvenilo na koži na mestu uboda krpelja u vidu migrirajućeg eritema (Erythema migrans) koje se širi u koncentričnim krugovima a u centru bledi. Promene se mogu javiti na mestu uboda ali i na drugim delovima tela

»

Aktuelnosti/Saveti i preporuke

Pretraga


Arhiva


Podelite informaciju